BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rusak Helena (Politechnika Białostocka)
Title
Rozwój obszarów przyrodniczo cennych w województwie podlaskim w świetle danych statystycznych
Development of Valuable Natural Areas in the Podlaskie Voivodeship on the Basis of Statistical Data
Source
Ekonomia i Środowisko, 2009, nr 2 (36), s. 129-143, rys.,bibliogr.5 poz.
Economics and Environment
Keyword
Obszary chronione, Gospodarowanie zasobami naturalnymi, Rozwój gospodarczy, Inwestycje gminne
Protected area, Natural resources management, Economic development, District investments
Note
summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstract
W Polsce około 32% powierzchni kraju jest objęte różnego rodzaju formami ochrony przyrody. Ich zadaniem jest utrzymanie naturalnych procesów przyrodniczych, zachowanie form ekosystemów, ochrona różnorodności biologicznej, jak również zachowanie struktur geologicznych. Obszary chronionej przyrody współistnieją z ludźmi zamieszkującymi na nich lub w pobliżu i współzależą od warunków gospodarczych. (fragment tekstu)

The objective of this article is to analyze the available statistical data giving testimony to the level of social and economic development in valuable natural areas. An analysis has been carried out to show the impact of the protected areas on quality of the chosen indicators. The analysis deals with communities and poviats in the Podlaskie Voivodeship. Indicators from the Regional Data Bank were chosen for this assessment. The linear regression method used in the analysis has proven that the protected areas are not a barrier to social and economic development in the Podlskie Voivodeship(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Becla, A. Zielińska, Problemy rozwoju małych miast na obszarach przyrodniczo cennych, w: Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem, red. J. Słodczyk,D. Rajchel, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006
  2. A. Szczepańska, Sytuacje konfliktowe w gospodarce przestrzennej na obszarach chronionych, w: Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski, red. R. Horodyński, C Sadowska-Snarslca, Wyd. WSE, Białystok 2003, s. 75-82
  3. M. Brożek, Ł. Popławski, Czynniki rozwojowe obszarów chronionych w województwie świętokrzyskim, w: Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa, red. M. Adamowicz, Prace Naukowe nr 38, SGGW Warszawa 2006
  4. A. Zielińska, Konkurencyjność obszarów przyrodniczo cennych [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/64/16.pdf [Data wejścia: 15-04-2009]
  5. Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego i województwa podlaskiego do 2010 roku, red. B. Poskrobko, opracowanie na zlecenie Zarządu Województwa Podlaskiego, Białystok 2001
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu