BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wronka Martyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Przedsiębiorczość akademicka i zarządzanie uczelnią - analiza przypadku
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Przedsiębiorczość w sektorze publicznym. Wybrane zagadnienia i wyniki badań, 2011, s. 141-170, rys., tab.
Keyword
Przedsiębiorczość akademicka, Przedsiębiorczość, Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie szkolnictwem, Zarządzanie wiedzą, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Innowacyjność
Academic entrepreneurship, Entrepreneurship, Higher education, Education management, Knowledge management, Knowledge-based economy, Innovative character
Company
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
University of Economics in Katowice
Abstract
Początki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach sięgają grudnia 1936 roku, kiedy to powstało prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Nauczanie rozpoczęto na jedynym wtedy Wydziale Organizacji Przemysłowej 11 stycznia 1937 roku i datę tę uważa się za początek działalności szkoły. W kolejnych latach swojego istnienia uczelnia rozszerzała formy kształcenia, szczególnie ekonomicznego. Systematycznie zwiększała się też liczba studentów. W 1972 roku. katowickiej Wyższej Szkole Ekonomicznej nadano imię Karola Adamieckiego, a rok później placówka przemianowana została na Akademię Ekonomiczną. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu