BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puliński Włodzimierz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wspólna polityka strukturalna w świetle ekonomii instytucjonalnej
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, 2006, s. 195-202, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Polityka strukturalna, Polityka strukturalna UE, Regionalna polityka strukturalna, Ekonomia instytucjonalna
Structural policy, EU structural policy, Regional structural policy, Institutional economics
Abstract
Wspólnotowa polityka strukturalna ma swe źródło we wcześniejszej narodowej polityce rozwoju regionalnego każdego z państw, której początki sięgają połowy lat 70. XX wieku. Można zatem powiedzieć, że niemożliwe byłoby ustanowienie wspólnej polityki regionalnej, gdyby nie wcześniejsze pozytywne doświadczenia. Związki polityki strukturalnej UE z wcześniejszą narodową polityką rozwoju poszczególnych krajów mają dwojaki charakter: rzeczowy (w sensie osiągniętych rezultatów materialnych) oraz intelektualny (w sensie koncepcyjnym). Ekonomia instytucjonalna rozwijała się w okresie, gdy widoczne już były pozytywne efekty realizowanej w krajach rozwiniętych polityki regionalnej, co wywarło wpływ na stanowisko instytucjonalistów w tej kwestii. Należy jednak także wskazać, że teoretyczne argumenty dotyczące zasadności gospodarczej aktywności państwa nie pozostawały bez wpływu na kształtowanie się narodowych, a później wspólnotowej polityki regionalnej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bijak-Kaszuba M. : Polityka regionalna (strukturalna). W : Integracja europejska, podręcznik akademicki. Red. A.Marszałek. PWE, Warszawa 2004.
 2. Stankiewicz W. : Ekonomia instytucjonalna, narodziny i rozwój. PWSBiA, Warszawa 2004.
 3. Galbraith J.K. : The a Fluent Society. Hougen Hiffin Comp., Boston 1958.
 4. Galbraith J.K. : Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe. PWN, Warszawa 1973.
 5. Galbraith J.K. : Ekonomia a cele społeczne. PWE, Warszawa 1979.
 6. Bremond J., Salont M.M. : Leksykon wybitnych ekonomistów. PWN, Warszawa 1997.
 7. Perroux F. : L'economie du XX siècle. Presses Universitaires de France. Paris 1969.
 8. Landreth H., Calander D.C. : Historia myśli ekonomicznej. PWN, Warszawa 1998.
 9. Blaug M. : Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN, Warszawa 1994.
 10. Myrdal G. : Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte. PWG, Warszawa 1958.
 11. Iwanek M., Wilkin J. : Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii. UW, Warszawa 1977.
 12. Hausner J., Kudłacz T. : , Szlachta J. : Instytucjonalne przesłanki regionalnego rozwoju Polski. PWN, Warszawa 1997.
 13. Ząbkowicz A. : Instytucje i wzrost gospodarki w Chile. Neoliberalizm i sztuka kompromisu. PWN, Warszawa 2001.
 14. Kalinowski M. : Ekonomiczne przesłanki lobbingu w świetle teorii public choice. "Gospodarka Narodowa", 2005, nr 7-8.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu