BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kušnírová Eva
Title
Z dejín div adelnej kultúry na Spiši. Všeobecná charakteristika spišského regiónu
From the Histry of Drama Culture in the Spiš Region
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 101-112, bibliogr. 16 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Teatr, Kultura, Studenci, Sztuka
Theater, Culture, Students, Art
Note
summ
Country
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstract
In this contribution, we deal with the problems of the drama culture in the Spiš region from the historical point of view. We try to outline complex picture of certain historical results from the history of drama, from the 14th century to present times, through reinterpretation of several works of experts (theatrologist, art creators, office workers of professional theatres as well as the information from the historical works), which deal with mentioned problems, at least partly.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cesnakova-Michalcova, M. - Noskovič A. - Čavojsky L. - Lehuta E.: Kapitoly z dejin slovenskeho divadla. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akademie vied 1967.
 2. Cesnakova-Michalcova, M.: Premeny divadla. Bratislava: Veda, 1981.
 3. Cesnakova-Michalcova, M.: Z divadelnej minulosti na Slovensku. Bratislava: Divadelny ustav, 2004.
 4. Čavojsky L. - Štefko, V.: Slovenske ochotnicke divadlo 1830 - 1980. Bratislava: Obzor, 1983.
 5. Havran, J.: Dejiny piaristickeho kolegia v Podolinci. In: Kollar, P. P.: Navrat k Prameňom. Zbornik študii k 350. vyročiu prichodu piaristov na Slovensko. Prievidza: TEXTM, 1992, s. 52 - 53.
 6. Hleba, E.: Divadlo v Levoči. Martin: Slovenske narodne literarne muzeum Matice slovenskej, 1995.
 7. Chalupecky, I.: Dejiny Levoče II. Košice: Vychodoslovenske vydavateľstvo, 1975.
 8. Chalupecky, I.: Reduta v Spišskej Novej Vsi. Spišska Nova Ves: Varia, 2002.
 9. Chmelko, A.: Divadlo na vychodnom Slovensku. Košice: Vychodoslovenske vydavateľstvo, 1971.
 10. Kret, A.: Divadlo na Spiši. Slovenske divadlo, roč. 54, č. 2, 2006, s. 345.
 11. Kret, A. (Ed.): Spišske divadlo Spišska Nova Ves. Spišska Nova Ves: Polypress, 2006.
 12. Kuruc, J.: Spišska Nova Ves 1998, vydana pri priležitosti 730. vyročia prvej pisomnej spravy o meste. Spišska Nova Ves, 1998.
 13. Polakova, Š.: Z analov jezuitskeho školskeho divadla na Slovensku. In: Zbornik Slovenskeho narodneho muzea, roč. 89, historia 35, 1995, s. 113.
 14. Slivka, M. - SLIVKOVA, O.: Vianočne hry v Spišskej Magure. Bratislava: TALIA-press, 1994.
 15. Vojtaš, M.: Spišska Nova Ves, 1957.
 16. Zmatlo, P.: Kulturny a spoločensky život na Spiši v medzivojnovom obdobi. Bratislava: Chronos, 2005.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu