BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nestorowicz Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Konsument wobec innowacji na rynku produktów żywnościowych
Consumer in View of the Innovation on the Market of Food Products
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 147-157, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Keyword
Zachowania konsumenta, Innowacje, Żywność, Żywność ekologiczna
Consumer behaviour, Innovations, Food, Organic food
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wprowadzane na rynek innowacje produktowe nie zawsze spotykają się z pozytywnym przyjęciem przez potencjalnych konsumentów. W artykule skupiono się na czynnikach wpływających na zainteresowanie konsumentów innowacjami na rynku produktów żywnościowych, na przykładzie żywności bioaktywnej. Przedstawiono również wyniki badań na temat postaw konsumentów wobec żywności bioaktywnej.(abstrakt autora)

Marketed product innovations are not always met with positive response from potential customers. The paper focuses on factors affecting consumers' interest in innovation in the market of food products, on the example of bioactive food. The author also presents the results of research on consumer attitudes towards bioactive food.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. O. Andrzejewska, Rynek żywności funkcjonalnej. Wzrost - za jaką cenę?, "Fresh & Cool Market" 2009, nr 3, s. 24-25.
 2. I. Wrześniewska-Wal, żywność funkcjonalna - aspekty prawne, "Przemysł Spożywczy" 2009, nr 1, s. 40-41.
 3. E. Lange, Produkty owsiane jako żywność funkcjonalna, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2009, nr 3, s. 7-10.
 4. W. Pietrykowska, Produkty prozdrowotne a styl życia, www.firma.egospodarka.pl/39821,Produktyprozdrowotne-a-styl- zycia,1,11,1.html.
 5. B. Jaworska-Łuczak, Nowa żywność, "Manager Apteki" 2011, nr 1, s.  68.
 6. O. Andrzejewska, Funkcjonalność a naturalność, "Fresh & Cool Market" 2010, nr 1, s. 23-25.
 7. R. Nestorowicz, L. Nowak, żywność bioaktywna a preferencje konsumentów, [w:] Zarządzanie produktem. Kreowanie marki, red. J. Kall, B. Sojkin, Zeszyty Naukowe UEP nr 154, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010, s. 242- 244.^ R. Wierzejska, Zagrożenia związane z żywnością. Sondaż konsumencki EFSA, "Przemysł Spożywczy" 2011, nr 2, s. 4.
 8. Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, red. B. Sojkin, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009, s. 11.
 9. K. Gutkowska, S. Żakowska-Biemans, M. Sajdakowska, Preferencje konsumentów w zakresie możliwych do zastosowania innowacji w  produktach tradycyjnych, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2009, nr 3, s. 116-117.
 10. M. Grzybowska-Brzezińska, Determinanty wyboru produktów żywno- ściowych, "Marketing i Rynek" 2010, nr 3, s. 27-28.
 11. M. Jeżewska-Zychowicz, E. Babicz-Zielińska, W. Laskowski, Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia, Wyd. SGGW, Warszawa 2009, s. 160-170.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu