BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pigłowski Marcin (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Bezpieczeństwo, funkcjonalność i koszt użytkowania kart wirtualnych przez konsumenta
The Safety, the Functionality and the Cost of Virtual Cards Use by the Consumer
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 159-169, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Keyword
Bezpieczeństwo, Karty procesorowe, Konsument
Security, Smart cards, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przybliżono pojęcie karty wirtualnej służącej do przeprowadzania transakcji na odległość. Następnie scharakteryzowano karty wirtualne dostępne w Polsce pod względem ich cech. Przedstawiono także koszty użytkowania kart wirtualnych. Omówiono również przebieg transakcji przeprowadzanej kartą wirtualną w Internecie. W końcowej części artykułu podsumowano zalety i wady kart wirtualnych.(abstrakt autora)

The paper presents the term of the virtual card that is used for conducting distance transactions. Subsequently, there are characterized virtual cards available in Poland in terms of their characteristics. The paper also presents the costs of using the virtual card. In the paper also the conduct of the transaction carried out with the virtual card on the Internet is discussed. Finally, the advantages and disadvantages of virtual cards are summarized.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K. Łabenda, Zakupy po polsku. Ochrona praw i formy płatności, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 176.
  2. B. Świecka, Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 53, 118.
  3. K. Wnukowska, Czym są limity autoryzacyjne oraz do czego służą?, www.mbank.pl/blog/ artykul,826,czym-sa-limity-autoryzacyjne-oraz-do-czego-sluza.html (15.02.2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu