BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagas Józef (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)
Title
Nowa ekonomia instytucjonalna a Polska rzeczywistość gospodarcza
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, 2006, s. 265-275, rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Ekonomia instytucjonalna, Neoinstytucjonalizm, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Przekształcenia własnościowe, Kapitał społeczny, Kultura organizacji
Institutional economics, New institutionalism, Systemic transformation, Ownership transformations, Social capital, Corporate culture
Abstract
Transformacja gospodarki realnego socjalizmu do gospodarki rynkowej jest zjawiskiem nowym i nieznajdującym potwierdzenia w historycznym rozwoju społeczno-gospodarczym ludzkości, gdyż rynek był idealny tylko w początkowym okresie rozwoju kapitalizmu. Decydenci polskiej transformacji od gospodarki centralnego planowania do gospodarki kapitalistycznej - w początkowym okresie mówiono o przejściu do gospodarki rynkowej - wprowadzili społeczeństwo w błąd w celu uzyskania poparcia społecznego ze strony wyborców. Historia gospodarcza zna stopniowe szczeble rozwoju społeczno-ekonomicznego, a historia myśli ekonomicznej potwierdza brak powrotu do stanu wyjściowego - rynku idealnego, któiy mógł występować tylko w początkowym, niemonopolistycznym stadium rozwoju kapitalizmu, ale wobec którego we współczesnym świecie istnieją ograniczenia wynikające z procesu koncentracji wytwarzania i zarządzania. O świadomym wprowadzeniu w błąd społeczeństwa świadczy chociażby fakt, że w początkowym okresie polskiej transformacji głoszono: od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki tynkowej, a dopiero później do gospodarki kapitalistycznej, gdyż w naszych polskich - i nie tylko - uwarunkowaniach hasło "do gospodarki kapitalistycznej" nie było społecznie nośne. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chołaj H. : Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne. UMCS, Lublin 1998.
 2. Poznański K.Z. : Wielki przekręt. Klęska polskich reform. Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Warszawa 2000.
 3. Wróblewski A.K. : Stracone skarby PRL. "Polityka", 2000, nr 27.
 4. Jagas J. : Polemika bez polemiki. "Przegląd", 2000, nr 39.
 5. Stiglitz J. : Globalizacja. Warszawa 2004.
 6. Jagas J. : Drogi a bezdroża polskiej transformacji. Ekonomia. Opole 2005.
 7. Morgan G. : Obrona organizacji. Warszawa 2001.
 8. Kabaj M. : Wielkie narodowe marnotrawstwo. "Rzeczpospolita Polska", 2000, nr 19.
 9. Pistor K. : The Evolution of Legal Institutions and Economic Regime Change. Paper Prepared for the Annual World Bank Conference on Development Economics in Europe on Governance. Equity and Global Markets, 21-23 June, Paris.
 10. Hardt Ł.: Problemy powstawania I funkcjonowania system rynkowego z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej. "Rubikon", 2000, nr 4(11).
 11. Landreth H., Colander D.C. : Historia myśli ekonomicznej. PWN, Warszawa 1998.
 12. Stankiewicz W. : Historia myśli ekonomicznej. PWN, Warszawa 2000.
 13. Mazur M. : Metoda badawcza neoinstrumentalizmu. "Ekonomista", 1991.
 14. Galbraith J.K. : The Ven Industrial State. Boston, 1967.
 15. North D.C. : Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge University Press. New York 1990.
 16. Coase R.H. : The Nature of the Firm. "Economica", 1973, No 4.
 17. Peszko A. : Nadzór korporacyjny w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. W : Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego. Red. S.Rudolf. Łódź 2004.
 18. North D.C. : Transsaction Costs, Institutions and Economic History. "Journal of Institutional and Theoretical Economics", 1984, No 140.
 19. Fukuyama F.K. : Kapitał społeczny. W : Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Red. L.E. Harrison, S.P. Huntington. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 20. Malinowski B. : Wierzenia I formy ustroju społecznego. O zasadach ekonomii myślenia. PWN, Warszawa 1984.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu