BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walasek Mateusz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Problemy instytucjonalnych uwarunkowań procesu transformacji ustrojowej w polskim liberalizmie gospodarczym lat 80. XX wieku
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, 2006, s. 295-300, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Ekonomia instytucjonalna, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Liberalizm gospodarczy
Institutional economics, Systemic transformation, Laissez faire
Abstract
Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba pokazania, w jakim zakresie polscy przedstawiciele liberalizmu gospodarczego zajmowali się problematyką zmian instytucji w okresie transformacji ustrojowej. Pisząc o transformacji ustrojowej trzeba ograniczyć się do autorów, którzy odnosili się w swojej twórczości do tej problematyki, zatem do tych, którzy tworzyli współcześnie. W szczególności skoncentrowano się na dorobku z okresu, kiedy transformacja ustrojowa była w Polsce obiektem analiz teoretycznych, a nie realnie toczącym i opisywanym procesem. W ten sposób można zapoznać się przede wszystkim z wizjami przemian ustrojowych w pracach przedstawicieli myśli ekonomicznej, a nie z ich opisami rzeczywistości gospodarczej. Powyższe założenie sprawia, że w niniejszym opracowaniu zajęto się dorobkiem Mirosława Dzielskiego oraz środowiska liberałów gdańskich powstałym w latach 80. minionego wieku. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Szacki J. : Liberalizm po komunizmie. Kraków 1994.
 2. Kowalczyk S. : Liberalizm i jego filozofia. Katowice 1995.
 3. Dzielski M. : Jak zachować władzę w PRL. "Merkuriusz Krakowski i Światowy", 1980, nr 6.
 4. Dzielski M. : Pisma zebrane. Kraków 1995.
 5. Dzielski M. : Odrodzenie ducha - budowa wolności. Warszawa 1982. W : Pisma zebrane. Kraków 1995.
 6. Dzielski M. : Podróż do Chin. "13 grudnia", 1985, nr 3. W : Pisma zebrane. Kraków 1995.
 7. Dzielski M. : Potrzeba twórczego antykomunizmu. "13 grudnia", 1983, nr 4. W : Pisma zebrane. Kraków 1995.
 8. Dzielski M. : Budowa historycznego kompromisu. "Mekuriusz Krakowski i Światowy", 1980, nr 8-9. W : Pisma zebrane. Kraków 1995.
 9. Dzielski M. : Nim wino dojrzeje..."Relax", 1989, nr 8. W : Pisma zebrane. Kraków 1995.
 10. Tusk D. : Idee gdańskiego liberalizmu. Gdańsk 1998.
 11. Paradowska J., Baczyński J. : Teczki liberałów. Poznań 1993.
 12. Kapczyński P. : Gospodarka jako wyzwanie programowe dla opozycji. W : D.Tusk : Idee gdańskiego liberalizmu. Gdańsk 1998.
 13. Tusk D. : Droga i wybór. W : D.Tusk : Idee Gdańskiego liberalizmu. Gdańsk 1998.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu