BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Title
Działania zbiorowe w demokracji z perspektywy badawczej teorii wyboru publicznego
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, 2006, s. 301-308, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Teoria ekonomii, Neoinstytucjonalizm, Historia myśli politycznej, Władza, Społeczeństwo demokratyczne, Teoria państwa i prawa, Teoria działań zbiorowych, Teoria wyboru publicznego
Economic theory, New institutionalism, History of political thought, Power, Democratic society, Theory of state and law, Theory of collective action, Public choice theory
Abstract
Przedstawione opracowanie miało za zadanie przedstawić użyteczność nowej ekonomii instytucjonalnej - w nurcie reprezentowanym przez szkołę wyboru publicznego - w analizie działań zbiorowych. Przedstawione tutaj ramy badawcze nie wyczerpują omawianego zagadnienia, co więcej, w celu dogłębnej analizy omawianego zjawiska, w ścisłym odniesieniu do określonych sektorów gospodarczych, niezbędne wydaje się rozszerzenie zakresu badawczego o narzędzia wykorzystywane przez główny nurt nowej ekonomii instytucjonalnej, tj. pojęcie instytucji oraz kategorię kosztów transakcyjnych. Niemniej przez zastosowanie klasycznej analizy ekonomicznej do badania rynków politycznych public choice pozwala w innym świetle spojrzeć na proces kształtowania polityki sektorowej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bentley A.F. : The Process of Government : A Study of Social Pressures. Transaction Publishers, 1995.
 2. Truman D.B. : The Governmental Process : Political Interest and Public Opinion. University of California, California 1993.
 3. Olson M. : The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Harvard University Press, Harvard 1971.
 4. Olson M. : The Rise and Decline of Nations. Yale University Press, New Haven and London 1982.
 5. Becker G. : A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence. "Quarterly Journal of Economics", 1983, Vol. 98, No 3.
 6. Wittman D. : Why Democracies Produce Efficient Results. "Journal of Political Economy", 1989, Vol. 97, No 6.
 7. Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U. : Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 8. Łoś-Nowak T. : Grupy nacisku w stosunkach międzynarodowych. W : Grupy interesu. Teorie i działania. Red. Z. Machelski, L. Rubisz. Adam Marszałek, Toruń 2003.
 9. Sabatier P.A. ; Przynależność do grup interesu a ich organizacja : Przegląd teorii. W : Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki. Oprac. J.Szczupaczyński. Scholar, Warszawa 1995.
 10. Jabłoński W.A. : Teorie państwa i grup interesów w teoriach polityki. W : Grupy interesu. Teorie i działania. Red. Z. Machelski, L. Rubisz. Adam Marszałek, Toruń 2003.
 11. Buchanan J.M., Tullock G. : The Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy. The University of Michigan Press, Ann Arbor 1962.
 12. Arrow J.K. : Social Choice and Individual Values. John Wiley & Sons Inc., New York 1951.
 13. Tullock G. : Efficient Rent Seeking. In : Toward a Theory of Rent-Seeking Society. Eds. M.J. Buchanan, R.D. Tollison, G. Tullock. Texas A&M University Press, College Station 1980.
 14. Tollison R.D. : Rent Seeking : A Survey. "Kyklos", 1982, Vol. 35.
 15. Peltzman S. : Toward a More General Theory of Regulation. "Journal of Law and Economics", 1976, Vol. 19.
 16. Posner R.A. : Theories of Economic Regulation. "Bell Journal of Economics and management Science", 1974, Vol. 5, No 2.
 17. Stigler J.G. : The Theory of Economic Regulation. "Bell Journal of Economics and Management Science", 1971, Vol. 2.
 18. Hardin R. : Collective Action. J. Hopkins University Press, 1982.
 19. North D.C. : Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge 1990.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu