BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Noga Adam, Majchrzak Katarzyna
Title
Koniunktura w handlu : IV kwartał 1996
Business Activity in Trade : 4th Quarter of 1996
Source
Koniunktura w handlu. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1996, nr 13, 36 s., wykr., tab.
Keyword
Przedsiębiorstwo handlowe, Zatrudnienie w przedsiębiorstwie, Zapasy, Ceny towarów
Commercial enterprises, Employment in the enterprise, Inventories, Commodity price
Note
streszcz., summ.
Abstract
W okresie od listopada 1996 roku do stycznia 1997 odnotowujemy wysokie dodatnie saldo odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany sytuacji przedsiębiorstw handlowych w stosunku do okresu lipiec - październik 1996 roku. Saldo to wyniosło w ujęciu ważonym +24,9 (w ujęciu nieważonym +24,8). Na saldo to złożyły się odpowiedzi 331 przedsiębiorstw handlowych o następującym rozkładzie: 43,3% przedsiębiorstw uznało, że ich sytuacja od października 1996 roku się poprawiła, 38,2%, że się nie zmieniła a 18,4%, że się pogorszyła. Potwierdziła się bardzo dokładnie nasza prognoza z października 1996 roku przewidująca istotne polepszenie się koniunktury w handlu w badanych miesiącach 1996-1997. Przy czym saldo prognostyczne było prawie identyczne z odnotowanym. (fragment tekstu)

In the period from November 1996 to January 1997 there was a high positive balance of answers to the question concerning the changes in the situation of trading firms in relation to the period July- October 1996. The balance amounted to +24.9 as weighted (+24.8 as unweighed). The balance resulted from the answers of 331 trading firms, according to the following distribution of answers: 43.3% of enterprises declared that their situation had improved since October 1996, 38.2% that their situation had not changed and 18.4% that it had deteriorated. Our forecast, that the business activity in trade would improve substantially in the surveyed months in 1996-1997, made in October 1996, was precisely confirmed. It has to be pointed out that the forecast balance was almost identical to the recorded one. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1428-3212
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu