BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żak Konrad (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Uwarunkowania zachowań pacjentów na aptecznym rynku farmaceutycznym
Determinants of the Patient's Behavior on the Pharmaceutical Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 223-235, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Keyword
Zachowania klientów, Rynek farmaceutyczny, Konkurencja
Customer behaviour, Pharmaceutical market, Competition
Note
streszcz., summ.
Abstract
Atrakcyjność rynku farmaceutycznego spowodowała dynamiczny wzrost liczby aptek, które w wyniku konkurencji na rynku zostały zmuszone do walki o klienta. Aby skutecznie konkurować, farmaceuci musieli dostosować funkcjonowanie aptek do wymogów rynkowych, co oznaczało konieczność zastosowania podejścia marketingowego do zarządzania apteką. Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe mechanizmy zachowania pacjentów na rynku farmaceutycznym, koncentrując się na roli apteki i farmaceuty w zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań klientów. Przedstawiono w nim również etapy procesu postępowania pacjentów w procesie zakupu nowego produktu leczniczego.(abstrakt autora)

The attractiveness of the pharmaceutical market caused a dynamic increase of number of pharmacies, which in result of the market competition, were forced to contend for a customer. In order to compete effectively, pharmacists had to adapt the pharmacies to market requirements, what meant necessity to apply the marketing approach to pharmacy management. The paper presents essential mechanism of the patient's behavior on the pharmaceutical market, focusing on the role of the pharmacy and the pharmacist in the problem recognition and expectations of customers. The stages in the patient's decision process in purchase of the new medicinal product are also introduced.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, red. S. Dubisz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 243.
  2. W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002, s. 13.
  3. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. K. Koźmiński, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 761.
  4. M. Michalik, B. Pilarczyk, H. Mruk, Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, s. 52.
  5. Marketingowe zarządzanie apteką, red. H. Mruk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 19.
  6. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2008, s. 170.
  7. H. Mruk, M. Michalik, T. Barałkiewicz, Jak zarządzać apteką? Marketing w praktyce, Wyd. Kwadryga, Warszawa 2006, s. 66.
  8. Farmacja praktyczna, red. R. Jachowicz, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 190-191.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu