BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Letkowski Dariusz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wykorzystanie średnich ruchomych w analizie inwestycji giełdowych - dobór modelu i długości próby
Making Most of Moving Average Models During Stock Market Analysis - Selection of the Model and Time Period
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 2, t. 301, s. 167-177, rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Future of Finance. Część III. Przyszłość finansów rynku kapitałowego
Keyword
Analiza inwestycyjna, Strategia inwestycyjna, Metody statystyczne, Rynek kapitałowy
Investment analysis, Investment strategy, Statistical methods, Capital market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Analiza techniczna opiera się na założeniu, że analiza przeszłych zachowań kursu umożliwia dobór właściwych momentów wejścia i wyjścia z inwestycji. Artykuł opisuje powszechnie stosowane modele średnich ruchomych (prostą, ważoną i wykładniczą) oraz sposób ich wykorzystania na przykładzie instrumentów rynku giełdowego. W artykule określono możliwości i ograniczenia zastosowania średnich ruchomych oraz przeprowadzono weryfikację empiryczną średnich ruchomych dla wybranych akcji indeksu WIG20. (abstrakt oryginalny)

Technical analysis rely on assumption that analysis of past market performance provides possibility for proper stock price forecasting, in particular by identification of buy and sell signals. The article describe main moving average models: simple moving average, weighted moving average and exponential moving average and manner of theirs usage while constructing investment strategy on financial market. The article outlines possibilities and limitations of moving averages usage in investment practice. In addition empirical verification of moving averages is provided for selected polish shares forming index WIG20. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bensignor R., 2004, Nowe koncepcje w analizie technicznej, WIG-Press, Warszawa.
 2. Borowski K., Nowakowski J., 2001, Wykorzystanie ciągów liczbowych w analizie technicznej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", z. 20, Warszawa.
 3. GPW Info Strefa, http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/index/.
 4. Gurgul H., 2006, Analiza zdarzeń na rynkach akcji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Hutson J., 1984, Filter Price Data: Moving Averages Versus Exponential Moving Averages, "Technical Analysis of Stock & Commodities", May/June, vol. 2, no. 5/6.
 6. Kaufman P., 1995, A Guide to Smarter Trading - Perry Kaufman on Market Analysis, "Technical Analysis of Stock & Commodities", June, vol. 13, no. 6.
 7. Lambert D., 1984, Exponentially Smoothed Moving Averages, "Technical Analysis of Stock & Commodities", September/October, vol. 2, no. 9/10.
 8. Luszniewicz A., Słaby T., 2008, Statystyka komputerowa z pakietem komputerowym Statistica PL, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 9. Marcinkiewicz E., Witkowska D., 2004, Ocena efektywności średniej kroczącej jako metody gene-rowania sygnałów kupna i sprzedaży na polskim rynku kapitałowym, [w:] W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, cz. I, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Szczecin.
 10. Mayo H. B., 1997, Wstęp do inwestowania, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa.
 11. Millard B., 1999, Moving Averages, First Principle, "Technical Analysis of Stock & Commodities", February, vol. 17, no. 2.
 12. Murphy J., 1999, Analiza techniczna, WIG Press, Warszawa.
 13. Nison S., 1996, Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, WIG Press, Warszawa.
 14. Nowakowski J., Borowski K., 2005, Zastosowanie teorii Carolana i Fischera na rynku kapitało-wym, Difin, Warszawa.
 15. Piekunko I., 2004, Analiza czasu na gruncie teorii fal Elliotta i ciągu liczb Fibonacciego na przy-kładzie wybranych indeksów światowych, [w:] W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy - sku-teczne inwestowanie, cz. II, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Szczecin.
 16. Reilly F. K., Brown K. C., 2001, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa.
 17. Starzyńska W., 2005, Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Tarczyński W., Łuniewska M., 2004, Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Wy-dawnictwo Placet, Warszawa.
 19. Tarczyński W., 2001, Rynki kapitałowe - metody ilościowe, vol. I, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu