BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dołhasz Magdalena (Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Postawy Polaków wobec reklamy w latach 1990-2000
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zarządzanie i marketing, 2004, s. 135-146, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Reklama, Konsument, Wiarygodność
Advertising, Consumer, Credibility
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie stanowi próbę pokazania zmian w postawach Polaków wobec reklamy w latach 1990-2000 na podstawie analizy wybranych danych wtórnych.(fragment tekstu)

The transition of Polish economy to free-market resulted in a number of reforms and changes, also in the customers' behaviour. Advertising is a new, rapidly developing phenomenon, invariably linked with the aforementioned changes and accompanying the Polish customer in their everyday life. Being a new element of Polish 'market landscape' it introduced the customer to a new, previously unknown, world of wonderful products. The attitudes to advertising presented by its recipients are constantly changing and are among the most frequently studied issues connected with marketing activities of businesses. Modern Polish advertising is more than ten years old, its development started in 1989 and has been continuing to this day, therefore the attitudes of Poles to advertising have been already formed and arc conscious. This paper aims at grasping the changes of the attitudes of Poles to advertising in 1990-2000 and analysing how these attitudes are going to evolve after entering the EU. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Kall J., Stosunek Polaków do reklamy, "Businessman Magazine", Rynek reklamy, styczeń 1996.
 2. Kotler P., Marketing - Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner&Ska, Warszawa 1994.
 3. Kwarciak B., Polacy i reklama, "Businessman Magazine" 1992, nr 12.
 4. Kwarciak B., Polski chłodny klient, "Businessman Magazine", Rynek reklamy, czerwiec 1997.
 5. Opinie o reklamie telewizyjnej, Komunikat z badań CEBOS, CEBOS, Warszawa, lipiec 1992.
 6. Polacy o reklamie i reklamodawcach, Komunikat z badań CEBOS, CEBOS Warszawa, grudzień 1997.
 7. Psychologia sukcesu, praca zbiór, pod red. S. Witkowskiego, PWN, Warszawa 1994.
 8. Strużycki M., Reklama, PWE, Warszawa 1976.
 9. Sztucki T., Zagadnienia skutecznej reklamy, Biblioteka IHW, Warszawa 1962.
 10. White R., Reklama, czyli co to jest i jak to się robi, Businessman Book, Warszawa 1996.
 11. Wiktor J. W., Promocja systemu komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa-Kraków 2001.
 12. www.cbos.com.pl
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu