BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Haber Józef Antoni
Title
Rola organizacji pozarządowych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego
The Role of Non-Governmental Organizations within the Process of Building a Civil Society
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2003, nr 4, s. 73-81
Keyword
Społeczeństwo obywatelskie, Organizacje pozarządowe, Funkcje
Civic society, Non-governmental organisation, Functions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego powiązana jest nie tylko z udziałem społeczeństwa w życiu państwa, ale ma też swoje powiązania z wizjami jedności europejskiej. Autor przedstawia role organizacji pozarządowych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, które wyrażają interesy różnych grup społecznych. Przedstawia własną koncepcję funkcji organizacji pozarządowych, które realizowane są w różnych obszarach. Wskazuje też na istniejący kryzys partii politycznych, a przez to zwiększenie roli organizacji pozarządowych nie tylko w życiu państwa, ale również społeczności międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)

A civil society concepts is linked not only with the participation of society in a Slate's life, but has its connections to the European unity visions. Author presents a role of non-governmental organizations, which express different social groups interests. He presents his own conceptions of the functions of non-governmental organizations, which are realized on different areas. He draws attention on existing political parties crisis, and therefore increasing role of non-governmental organizations not only within a life of a State, but within international community as well. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1642-9605
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu