BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupski Rafał (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Title
Reputacja, wizerunek firmy jako ważny zasób strategiczny
Goodwill and Image of the Enterprise as an Important Strategic Resource
Source
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2012, t. 20 (4), s. 27-39, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Zarządzanie operacyjne : zarządzanie projektami i jakością w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych
Keyword
Wizerunek przedsiębiorstwa, Teorie zarządzania, Zarządzanie strategiczne
Company image, Management theories, Strategic management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono minimalny pakiet pojęć związanych z reputacją przedsiębiorstwa, jako zasobu niematerialnego oraz w encyklopedycznym skrócie elementy teorii zarządzania reputacją, jako swoistego dowodu, że zasób ten może i powinien być świadomie kształtowany przez każde przedsiębiorstwo. W części empirycznej podano dowody na temat ważności tego zasobu na tle innych zasobów oraz rynków, jako reprezentanta wielkości zewnętrznych, które są przedmiotem planowania strategicznego. (abstrakt oryginalny)

The article presents a minimal package of notions connected with the enterprise's reputation as an intangible resource and the elements of the theory of managing reputation as a proof that this resource can be and should be intentionally created by each enterprise were presented in short. In accordance with the empirical part of the article the evidence due to the importance of this resource as the representative of external parameters, which are the subject of strategic planning, in comparison with other resources and different markets was given. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allaire I., Firsirotu M. E., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Adam J. H., Longan Dictionary of Business English, Longman York Press, New York 1989.
 3. Dąbrowski T. J., Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji 2009 nr 9.
 4. Fombrun Ch., Reputation. Realizing Value from the corporate image, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts 1996.
 5. Głuszek E., Czynniki budujące reputację firmy, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania (red. J. Skalik), PN AE Wrocław Nr 1092.
 6. Krupski R., Horyzont planowania w identyfikowaniu orientacji strategicznej przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji 5/2011 (a).
 7. Krupski R., Kontekst turbulencji otoczenia w badaniach empirycznych nad strategiami przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 9/2011 (b).
 8. Krupski R., Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania rynkowych, i zasobowych, wielkości strategicznych, PN WWSZiP, Wałbrzych 2011 (c).
 9. Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2004, za: Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B., Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 10. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 11. Mikuła B., Pietruszka-Oryl A., Organizacje sieciowe [w:] Zeszyty Naukowe "Prace z zakresu zachowań organizacyjnych" nr 715, AE w Krakowie, Kraków 2006.
 12. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B., Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 13. Newsom D., Scott A., Vanslyke T. J., This is Public Relations. The Realities of Public Relations, ed. 2, Wadssworth, Belmont CA 1989.
 14. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 15. Sztucki T., Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995.
 16. Tkaczyk J., Rachwalska J., Wszystko jest obrazem. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, Marketing i Rynek 1997 nr 5.
 17. Zarębska A., Reputacja - warunek powodzenia przedsiębiorstwa na rynku, "Organizacja i Kierowanie" nr 2, 2007.
Cited by
Show
ISSN
2084-2686
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu