BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lazarek Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Grupy marketingowe na rynku rolno-spożywczym województwa zachodniopomorskiego
Marketing Groups on Agricultural Food Market in Zachodniopomorskie Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 381-388, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Keyword
Rynek rolny, Żywność, Marketing
Agricultural markets, Food, Marketing
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Wsparcie w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 daje wiele możliwości stwarzania warunków wykorzystujących potencjał rolniczy naszego kraju. Jednoczenie się gospodarstw rolnych w grupy producentów rolnych dziś jest koniecznością wynikającą z warunków, jakie określa gospodarka rynkowa. Ukazanie pozytywnych praktyk związanych tworzeniem i funkcjonowaniem owych grup uczy, jak mądrze wykorzystane środki unijne wspomagają konkurencyjność i efektywność funkcjonowania grup producentów rolnych.(abstrakt autora)

Support in the framework of activity "Groups of agricultural producers" under the Rural Development Programme for 2007-2013 provides many opportunities for creating the conditions for using the agricultural potential of our country. At the same time the unification of farms into group of agricultural producers at the present day is a necessity arising from the conditions that determine the market economy. The appearance of positive practices in the establishment and operation of these groups, teaches how to wisely used EU funds to support the competitiveness and effectiveness of agricultural producer groups.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. P. Chałupka, Prawne i metodyczne aspekty organizowania się rolników w grupy producenckie, WPODR Szepietowo 1999, s. 34-37.
  2. M. Stolarz, K. Ślusarek, Informator o grupach producentów rolnych oraz producentów owoców i warzyw, Materiały z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010.
  3. W. Boguta, Cz. Siekierski, Grupy producentów rolnych jako czynnik doskonalenia produkcji i obrotu produktami rolnymi, [w:] Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW nr 43, Warszawa 2001, s. 45-56.
  4. L. Knoblauch, R. Kisiel, Procesy integracyjne w sektorze mięsa wieprzowego na przykładzie grup producenckich z terenu Polski północno-wschodniej, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004, s. 72-74.
  5. W. Szczepaniak, Polscy rolnicy będą miliarderami. Nadchodzą złote czasy dla branży rolno-spożywczej, "Puls Biznesu" 2011, nr 70, s. 6.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu