BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciszek Mariusz
Title
Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa państwa
The Theoretical Basis of the National Security
Source
Prosopon. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 2, s. 165-174
Prosopon. European Humanities and Social Studies
Keyword
Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo publiczne, Polityka bezpieczeństwa, Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa, Państwo narodowe
National security, Public security, Security policy, Safety risk identification, Nation-state
Note
summ.
Abstract
W literaturze z zakresu politologii i bezpieczeństwa narodowego funkcjonują różne, mniej lub bardziej bliskoznaczne kategorie określające teoretyczne podstawy bezpieczeństwa państwa. W niniejszym opracowaniu zostaną one omówione. Zaczniemy od tych bardziej ogólnych, a skończymy na przedstawieniu istoty bezpieczeństwa narodowego nazywanego również bezpieczeństwem państwa. Scharakteryzowane zostaną również podstawowe, teoretyczne zagadnienia związane z tą tematyką (bezpieczeństwa państwa).(fragment tekstu)

In the literature concerned with political science and national security, there are less or more synonymous terms defining theoretical basis of the state security. They have been discussed in the article. The author begins with the more general basis and ends by introducing issues connected with the subject area of the national security. The basic problems involved have been also discussed. There have been characterized, among other things, terms like: the typology of security, the structure of the national security, the protection agents of the external and internal national security. The main threats to the national security have been also presented.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Kunikowski, Bezpieczeństwo (hasło), (w:) Tenże, Słownik podstawowych terminów wiedzy i edukacji do bezpieczeństwa, Siedlce, 2005, s. 12.
  2. J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 18-20.
  3. R. Zięba, Bezpieczeństwo a terroryzm - aspekty teoretyczne, (w:) Terroryzm globalne wyzwanie, pod red. K. Kowalczyka i W. Wróblewskiego, Toruń 2006, s. 29.
  4. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, pod red. R. Jakubczaka i J. Flisa, Warszawa 2006, s. 14.
  5. J. Kukułka, Narodziny nowych koncepcji bezpieczeństwa, (w:) Bezpieczeństwo między-narodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie, pod red. J. Kukułki, Warszawa 1994, s. 40-41.
  6. W. Stankiewicz, Bezpieczeństwo narodowe a walki niezbrojne. Studium, Warszawa 1991, s. 73
  7. S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994, s. 16.
  8. J. Zając, Bezpieczeństwo państwa, (w:) Bezpieczeństwo państwa, pod red. K. A. Wojtaszczyk i A. Materskiej-Sosnowskiej, Warszawa 2009, s. 19.
Cited by
Show
ISSN
1730-0266
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu