BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komosińska Krystyna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Wybrane zaburzenia psychiczne utrudniające proces edukacji szkolnej dzieci i młodzieży
Source
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2012, t. 18 (2), s. 105-113, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne
Keyword
Choroby, Edukacja młodzieży, Dzieci szkolne
Illness, Youth education, School children
Note
streszcz., summ.
Abstract
Praca dotyczy problematyki zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży. Problemy te choć zróżnicowane związane są zwykle z dwoma podstawowymi środowiskami w których funkcjonują dzieci: rodziną i szkołą. Ocena zachowań, zarówno przez nauczycieli jak i rodziców, jest subiektywna i bierze się w niej pod uwagę częstość występowania danego zachowania w populacji. (abstrakt oryginalny)

It concerns work among children problems of mental disturbance and young people. These problems though usually ordinary differentiate is related children function with basic two in which environments family and school. Estimate of behavior, by teachers equal as well as fathers (parents), it is subjective and frequency of occurrence of given behavior is taken in under note in population her. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bomba J.(2005): Zaburzenia zachowania. w: Psychiatria dzieci i młodzieży. J. Namysłowska (red.),Warszawa, PZHL, s. 226.
 2. Bryńska A. (2009): Zwyczajny lęk a może już nerwica? O rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. "Klinika Pediatryczna", Nr 13 /Szkoła Pediatrii Vol. 17, No 5, s. 5030 - 5035.
 3. Dudek M., Nieprzystosowanie społeczne dzieci z ADHD, Wyda. UKSW, Warszawa 2009.
 4. Dudek M., Pomoc dziecku w praktyce poradnianej na przykładzie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. (w:) S. Guz, J. Andrzejewska [red.], Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci. Wydaw. UMCS, Lublin 2008.
 5. Jaklewicz H. (2005): Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka. (w:) Psychiatria dzieci i młodzieży. J. Namysłowska (red.), Warszawa, PZWL, s. 110 -128.
 6. Jane - Llopis E., Anderson P. (2005) (tłum. B. Mroziak): Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Polityka dla Europy (tytuł do cytowania: Mental Health Promotion and Mental Disorder Prevention, A Policy for Europe. Nijmegen, Radboud University Nijmegen w Holandii, s. 4.
 7. Komender J. (2000): Zaburzenia i problemy rozwoju i zdrowia psychospołecznego. (w:) Zdrowie i szkoła. B. Woynarowska (red.), Warszawa, PZWL, s. 164- 194.
 8. Oblacińska A., Woynarowska B. (2006) (red.): Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce w kontekście czynników psychospołecznych i ekonomicznych. Warszawa, Instytut Matki i Dziecka. s. 20.
 9. Rocznik statystyczny 2009. Instytut Psychiatrii i Neurologii (2009) Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki zdrowotnej. Warszawa, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia, Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 10. Sęk H. (2006) (red.): Psychologia kliniczna. Tom 1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77; A. Bilikiewicz, J Lewandowski, P. Radziwiłłowicz (2003): Psychiatria. Warszawa, PZWL, s. 32; Ostaszewski K.(2007): Chorzy psychicznie w społeczeństwie. (w:) Edukacja zdrowotna. B. Woynarowska (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 471 - 482.
 11. Wolańczyk T., Srebnicki T (2010): Wybrane zaburzenia psychiczne. (w:) Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację. B. Woynarowska (red.). Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 284 - 305.
 12. Wolańczyk T., Komender J.(2005): Zaburzenia hiperkinetyczne. w: Psychiatria dzieci i młodzieży. J. Namysłowska (red.),Warszawa, PZWL, s.197 - 213.
 13. Woynarowska B. (2003) (red.): Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne a zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów w Polsce. Warszawa, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka, s. 30 i 36.
 14. Woynarowska B., Kowalewska A. Izdebski Z, Komosińska K. (2010) (red.): Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN (Komosińska K. - podrozdział 2.2. - Zdrowie psychiczne)
Cited by
Show
ISSN
2084-2686
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu