BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieniasz Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Czynniki kształtujące płynność finansową gospodarstw rolnych
Factors Shaping the Financial Liquidity of Farms
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 3 (9), s. 33-39, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Regresja wielokrotna, Płynność finansowa, Gospodarstwa rolne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Analiza ekonometryczna
Multiple regression, Financial liquidity, Arable farm, Farm Accountancy Data Network (FADN), Econometric analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki ekonometrycznej analizy czynników kształtujących poziom płynności finansowej w rolnictwie UE. Badania przeprowadzono na podstawie rachunkowości rolnej FADN. W świetle modeli regresji wielokrotnej głównym czynnikiem kształtującym poziom płynności finansowej w gospodarstwach rolnych jest polityka zarządzania kapitałem obrotowym. (abstrakt oryginalny)

In the article an attempt was undertaken to determine power and direction of the influence of chosen factors on the level of farms financial liquidity at applying econometric methods. The study was based on EU agricultural accountancy system FADN. Constructed regression models showed, that factor most strongly shaping the level of the financial liquidity is a politicy of working capital management. Its conservative character, appointed through the longer cycle of obligations and the cycle of the working capital, in-deed reducies the risk of the financial liquidity. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bieniasz A., Gołaś Z., 2008. Płynność finansowa gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 3(9), 41-52.
  2. Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z., 2007. Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstw branży spożywczej. Zagad. Ekon. Roln. 6, 62-75.
  3. FADN. 2007. Eurostat. www.ec.europa.eu/agriculture.
  4. FADN.pl. 2007. www.fadn.pl.
  5. Goldberger A.S., 1972. Teoria ekonometrii. PWE, Warszawa.
  6. Kowalczyk J., 2003. Zintegrowany pomiar płynności i rentowności. Wiedza i Praktyka. Doradca Dyrektora Finansowego 17.
  7. Kowalczyk J., 2004. Zintegrowany pomiar rentowności i płynności finansowej firmy jako narzędzie symulacji planów finansowych. W: Mater. konf. "Efektywność źródłem bogactwa narodów". Karpacz.
  8. Wysocki F., Błażczak P., 2007. Taksonomiczna analiza zróżnicowania jakości życia ludności w województwie wielkopolskim. W: Mater. konf. "Statystyka regionalna w jednoczącej się Europie". AE, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu