BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Newerli-Guz Joanna (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Walory ekologiczne jako czynnik budowy przewagi konkurencyjnej na rynku produktów kosmetycznych
Ecological Advantages as the Factor Creating the Competitive Advantage on the Market of Cosmetics Products
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 401-409, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Keyword
Ekologia, Przewaga konkurencyjna, Kosmetyki
Ecology, Competitive advantage, Cosmetics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Czynniki zewnętrze, a wśród nich te o charakterze ekologicznym mają wielki wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i ich produktów. Obecność naturalnych i ekologicznych produktów kosmetycznych na rynku polskim stała się faktem. Najistotniejszym problemem jest ich wyodrębnienie spośród wielkiej masy produktów konwencjonalnych. Pomóc w tym mają dwa stworzone standardy COSMOS i NaTrue. Wielu nieuczciwych producentów używa nieetycznych metod greenwashing, próbując kształtować w ten sposób konkurencyjność swoich produktów na rynku. Jedynie wzrost świadomości ekologicznej konsumentów może ich chronić przed tymi praktykami.(abstrakt autora)

Endogenic factors and among them these with ecological character have a great influence on the competitiveness of enterprises and their products. The attendance of natural and ecological cosmetics in the Polish market became a fact. The most important problem is their singling out from large mass of conventional products. COSMOS and NaTrue are two created standards to help with it. Many dishonest producers are using unethical methods - greenwashing - trying to shape the competitiveness of their products on the market. Only an increase in the ecological awareness of consumers can protect them from these practices.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. H. Adamkiewicz-Drwiłło, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 265.
  2. J. Penc, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie - systemowe działanie, Placet, Warszawa 1997.
  3. Z. Foltynowicz, M. Wilk, A. Lewandowska, Zasady proekologicznego projektowania wyrobów (DfE), [w:] Zarządzanie produktem - wyzwanie przyszłości, red. J. Kall, B. Sojkin, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 167-175.
  4. M. Siekierski, Certyfikowanie kosmetyków naturalnych w 2009 r. - ujednolicone standardy COSMOS a wymagania NaTrue, SOFW Journal-Pl, incl. IPSCC, "Wiadomości PTK" 2009, nr 2, s. 12-22.
  5. J. Newerli-Guz, Znakowanie kosmetyków naturalnych i ekologicznych w  aspekcie kształtowania proekologicznych postaw konsumenckich, [w:] Wybrane problemy jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, red. M. Sułek, R. Zieliński, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2010, s. 22-36.
  6. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa 1999, s. 574.
  7. S. Zaremba, Marketing ekologiczny, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 84.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu