BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kapera Krzysztof (Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Title
Rynek odzieży męskiej w Niemczech - analiza sytuacji marketingowej (wybrane aspekty)
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zarządzanie i marketing, 2004, s. 147-162, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rynek odzieżowy, Odzież, Marketing, Marketing branżowy, Planowanie marketingowe, Zasoby informacji
Clothing market, Clothing, Marketing, Business line marketing, Marketing planning, Information resource
Note
streszcz., summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
W artykule przedstawiono główne trendy zachodzące na tym rynku z uwzględnieniem podstawowej charakterystyki najważniejszych jego segmentów. Kluczowym aspektem tej analizy jest ukierunkowanie jej na dokonanie oceny możliwości wejścia na ten rynek polskich producentów w ramach poszerzenia Unii Europejskiej. Mogłaby ona stanowić integralną część planu marketingowego przygotowywanego dla polskich producentów odzieży, planujących rozszerzenie swojej działalności na rynek niemiecki. Artykuł w pełni oparty został na wykorzystaniu wtórnych źródeł danych, do których należały publikacje niemieckich urzędów statystycznych różnorodne zasoby informacji dostępne w sieci Internet.(fragment tekstu)

This paper aims at presenting the methodology of marketing situation analysis illustrated by an example of a chosen market of the EU. Main trends on the German market of menswear have been shown, taking into account basic characteristics of its segments, structures and the intensity of competition, and distribution situation. The key aspect of the analysis is assessing the possibility of entering the market by Polish producers following Poland joining the EU. It could therefore be an integral part of marketing plan prepared for Polish clothes producers planning to expand on the German market.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Analiza rynku. Systemy i mechanizmy, praca zbiorowa pod red. S. My- narskiego, AE Kraków 1993.
  2. Euromonitor: Global Market Information Database; Report: Clothing Retailers in Germany; July 2002; [http://www.euromonitor.com].
  3. Euromonitor: Global Market Information Database; Report: Menswearin Germany; July 2002; [http://www.euromonitor.com].
  4. Euromonitor: Global Market Information Database; Report: Women- swear in Germany,; July 2002; [http://www.euromonitor.com].
  5. Federal Statistical Office Germany; [http://www.destatis.de/c_ho- me.htm].
  6. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Fclberg SJA, Warszawa 1999.
  7. Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1996.
  8. Porter M.E., Strategia konkurencji - metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa-Kraków 1992.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu