BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bober Tomasz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Title
Produkty lokalne i regionalne w Polsce - podstawowe uregulowania prawne
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zarządzanie i marketing, 2004, s. 163-169, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Produkty regionalne, Rynki lokalne, Produkt na rynku
Regional product, Local markets, Product on the market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W Unii Europejskiej zarejestrowanych jest około 600 produktów lokalnych i regionalnych. Prym wiodą takie kraje jak: Wiochy, Francja, Hiszpania i Grecja. Produkty lokalne mogą być wytwarzane na podstawie decyzji Komisji Europejskiej. Dają one możliwość ominięcia niektórych surowych norm unijnych, przykładowo atestu sanitarnego, ze względu na specyficzną recepturę ich wytwarzania. Produkty regionalne, obejmujące żywność czy wyroby rzemieślnicze, wymagają dłuższej procedury legislacyjnej, ale mogą stać się dobrem eksportowym dzięki szczególnej, bardzo precyzyjnie określonej, ochronie nazewnictwa i technologii wytwarzania. Zarówno produkty lokalne, jak i regionalne mogą być istotnym wsparciem dla miejscowej ludności i lokalnych przedsiębiorstw. Dzięki odpowiednio sprecyzowanej ochronie prawnej są one konkurencyjne z produktami masowymi, nawet przy małej skali produkcji, która jednakże gwarantuje ich unikalność. (fragment tekstu)

Local and regional products can be a foothold for local population and enterprises in the European Union countries due to legal protection. Because of specific recipes of manufacturing local products make it possible to bypass some rigorous union norms. Regional products have protected Destination of Origin, Geographical Indication and also Traditional Speciality is guaranteed. A group of producers registers the regional product in European Commission, but via local authorities, in Poland by the patent office. Polish list of traditional products is long and they can be a chance for development of the regions, as it happens in western Europe where such products have been functioning for years and are increasing market share each year. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Jasiński J., Chroń tradycję i zarabiaj, www.zgwrp.org.pl/serwisinfo/ RP_ll_08_3_2.html.
  2. Kuraś B., Jaka przyszłość czeka oscypka?, "Gazeta Wyborcza", 01.05.2003.
  3. Naszkowska K., Jedźmy do Unii - akcja nabiera rozpędu, "Gazeta Wyborcza", 21.11.2003.
  4. Walicki G., Jak zalegalizować w Unii produkt regionalny, www.podkar- packie.pl/?l=62.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu