BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polańska Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kreatywność w nowej gospodarce - perspektywa społecznościowa
Creativity in the New Economy - Social Perspective
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 313-321, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Keyword
Kreatywność, Media społecznościowe, Nowa Gospodarka
Creativity, Social media, New Economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój wiedzy i przetwarzanie informacji we współczesnej, globalnej gospodarce odbywa się dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym i niezwykłej kreatywności użytkowników tych technologii. Z dnia na dzień pojawiają się nowe rozwiązania biznesowe oparte na twórczych pomysłach i zdolności wykorzystania wielokanałowego komunikowania z klientem. Sieci społecznościowe są obecnie nie tylko niezbędnym uzupełnieniem tego komunikowania, ale także źródłem inspiracji dla nowych metod pozyskiwania informacji rynkowych, na przykład na podstawie analiz big data. Słowa kluczowe: kreatywność, sieci społecznościowe, Nowa Gospodarka (abstrakt autora)

Knowledge development and processing of information in the modern, global economy takes place through information and communication technologies and the extraordinary creativity of the users of these technologies. From day to day new business solutions are formed based on creative ideas and the ability to use multi-channel communication with the customer. Social networks are now not only a necessary complement to communicate, but are also a source of inspiration for new methods of obtaining market information, e.g. on the basis of big data analysis(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Creative Industries and Development (2004), United Nations Conference on Trade and Development - Summary, São Paulo, http://www.unctad.org/en/docs// tdxibpd13_en.pdf.
 2. Cunningham S. (2008), From creative industries to creative economy, w: Knowledge policy: challenges for the 21st century, (red.) G. Hearn, D. Rooney, E. Elgar Pub., Cheltenham.
 3. Eurostat (2013): http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 4. Florida R., Tinagli I. (2004), Europe in the Creative Age, Demos, London 2004.
 5. Howkins J. (2001), The Creative Economy: How People Make Money from Ideas, Allen Lane, London.
 6. Kelen A. (2001), The Gratis Economy. Privately Provided Public Goods, Central European University Press, Budapest.
 7. Polańska K. (2012), Kreatywność w społeczeństwie informacyjnym (przypadek serwisów społecznościowych), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 733, Studia Informatica nr 30, Szczecin, s. 99-110.
 8. Polańska K. (2013), Sieci społecznościowe. Wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 9. Ramona R.C. (2011), The importance of entrepreneurs in the "new economy", "Mana-gerial Challenges of the Contemporary Society" Iss. 2, s. 265-269.
 10. Seo Y. (2013), Electronic sports: A new marketing landscape of the experience economy, "Journal of Marketing Management" Vol. 29, Iss. 13/14, s. 1542-1560.
 11. Wassilew A.Z. (2012), Niekomercyjne zachowania w sieci - wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703, Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, t. 2, Szczecin, s. 844-852.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu