BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prałat Ewa (Politechnika Wrocławska), Dobrowolski Wiesław (Politechnika Wrocławska), Ignaczak Benedykt (Politechnika Wrocławska)
Title
Badania porównawcze wykorzystania internetu przez studentów wybranych uczelni
Comparative Study of Internet Use by Students of Selected Universities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 331-339, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Keyword
Internet, Studenci, Społeczeństwo informacyjne
Internet, Students, Information society
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy tematyki wykorzystania Internetu przez studentów. Omówiono w nim prezentowane w literaturze wyniki badań prowadzonych w ciągu kilku ostatnich lat. Zaprezentowano także wyniki badań własnych, które dotyczyły sposobów korzystania z Internetu przez studentów czterech wrocławskich uczelni o różnych profilach kształcenia. Przeanalizowano podobieństwa i różnice występujące w tym zakresie wśród studentów poszczególnych uczelni. (abstrakt autora)

The purpose of this paper is to present and discuss the results of a survey study concerning the use of Internet by students. The survey was carried out among 414 stu-dents of four Wroclaw's universities. Most popular Internet activities are presented and the similarities and differences between activities of students from various universities are identified and analysed(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. CBOS (2013), Internauci 2013, Centrum Badania Opinii Społecznej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_075_13.PDF.
  2. Departament Społeczeństwa Informacyjnego (2010), Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2010, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
  3. Ignaczak B. (2014), Wykorzystanie Internetu przez społeczność studencką na przykła-dzie uczelni wrocławskich, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wro-cławskiej, Wrocław.
  4. Kulczycki E. (2011), Jak z Internetu korzystają studenci, a jak pracownicy naukowi?, http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/jak-z-internetu-korzystaja-studenci-a-jak-pracownicy-naukowi-raport-z-badania/.
  5. Kurzyjamski R., Pawelczyk Z. (2011), Wykorzystanie Internetu przez studentów - wyniki badań, "Acta Universitatis Lodziensis", "Folia Oeconomica" nr 261, Łódź.
  6. Lorencowicz E., Kocira S. (2012), Ocena wykorzystania Internetu przez studentów studiów inżynierskich, "Postępy Nauki i Techniki" nr 15.
  7. Lorencowicz E., Kocira S. (2009), Ocena wykorzystania Internetu przez studentów studiów rolniczych, "Inżynieria Rolnicza" nr 9 (118).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu