BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielak Sebastian R. (Politechnika Krakowska)
Title
Zastosowanie modelowania matematycznego w analizie warunków przepływu wody w korycie rzecznym
Application of Mathematical Modelling in Analysis of Water Flow in River Bed
Source
Aura, 2014, nr 1, s. 4-7, fot., rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Jakość, Woda, Zanieczyszczenie wód, Modelowanie matematyczne, Symulacja
Quality, Water, Water pollution, Mathematical modeling, Simulation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ostatnio w badaniach wykorzystuje się metody symulacji komputerowych, dotyczy to zwłaszcza badań nad jakością środowiska wodnego. W ocenie wód płynących popularne stało się modelowanie, w którym na bazie matematycznego odwzorowania geometrii oraz warunków hydraulicznych koryta rzecznego symuluje się procesy fizyczno-chemiczne i biologiczne. Autor przedstawia problem na przykładzie doliny Biebrzy. (abstrakt oryginalny)

In recent years, computer simulation methods have been applied in research, especially on the quality of the aquatic environment. Modelling has been employed in the assessment of running water; this method concerns the mathematic mapping of the geometry and the river bed, and chemical and physical properties are simulated. The author presents this issue using the Biebrza River as an example. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Boczar (red.) 1995. Modele matematyczne jakości wody w ujściowym odcinku rzeki. Wydawnictwo Instytutu Budownictwa Wodnego PAN, Szczecin.
  2. S. C. Chapra 1997. Surface Water - Quality Modeling. Wydawnictwo McGraw-Hill Companies Inc., New York-Toronto.
  3. S. C. Chapra, G. J. Pelletier, H. Tao 2008. QUAL2K: A Modeling Framework for Simulating River and Stream Water Quality, Version 2.11: Documentation and Users Manual. Civil and Environmental Engineering Department, Tufts University, Medford.
  4. P. Holnicki, Z. Nahorski, A. żochowski 2000. Modelowanie procesów środowiska naturalnego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa.
  5. J. Kubrak, E. Nachlik (red.) 2003. Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu