BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maślanka Krzysztof (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kostuch Ryszard (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Zniszczenia abrazyjne brzegów zbiornika wodnego Domaniów
Source
Aura, 2014, nr 1, s. 14-16, fot., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zbiorniki wodne, Woda, Środowisko przyrodnicze
Water container, Water, Natural environment
Abstract
Zbiorniki wodne są potrzebne dla poprawy gospodarki wodnej, a także gospodarki narodowej w ogóle w krajach o niewielkich zasobach wodnych, do których należy również Polska. To dzięki nim właśnie można zatrzymać nadmierny odpływ wezbraniowy rzek po wiosennych roztopach oraz wielkich opadach. Zmniejszyć powodowane nim straty powodziowe i racjonalnie wykorzystywać dla potrzeb gospodarki retencjonowaną w nich wodę, niekiedy nawet przez długi czas. W naszym kraju jest 70 wodnych zbiorników retencyjnych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R. Kostuch, K. Maślanka 2010. Znaczenie środowiskowe zbiornika wodnego Domaniów. Aura 6: 15-17.
  2. R. Kostuch, K. Maślanka 2006. Ocena zabudowy biologicznej i procesów abrazyjnych obrzeży zbiornika wodnego Domaniów na rzece Radomce. Rocznik AR w Poznaniu CCCLXXV: 63-68.
  3. R. Kostuch, K. Maślanka, A. Szymacha 2005. Inicjacja abrazyjna brzegu zbiornika Domaniów. Acta Agrophysica 5 (2): 245-252.
  4. R. Kostuch, K. Maślanka 2006. Impact of Domaniów water reservoir on the vegetation. Zbornik z Medz. Konf. S. 105-109.
  5. R. Kostuch, K. Maślanka 2011. Zmiany infrastruktury technicznej i roślinności wokół zbiornika wodnego Domaniów. Nauka. Przyroda. Technologie, t. 5, z 6: 1-10.
  6. J. Winter 2011. Rola dużych zbiorników wodnych i gospodarki wodnej w ograniczeniu ujemnych skutków powodzi i suszy. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie nr 4: 152-154.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu