BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Paweł
Title
Ethics in Educative Work
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 155-162
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Etyka, Edukacja, Pedagogika, Wychowanie
Ethics, Education, Pedagogy, Parenting
Abstract
Pedagogics, ipso facto educator's ethics, is not, in spite of common opinion, only important area to specialists. Everyone comes under educative influences, moreover, most of us becomes parents, which means that also become educators as themselves. One can argue that "parents' ethics" should not be separated from ethics in general. Pedagogical books differentiate also "institutional" and "noninstitutional" pedagocics. The first one takes place between a tutor and a pupil. This article is devoted to the "institutional" pedagogics. The key question in this area is the one that refers to the direction of human's progress. This question can be understood doubly: either as the question for the theory of education and growth, or as the question for final target of education, or an humanity ideal. In this general model of mankind has been enclosed the moral ideal as well as the particular point of view.(fragment of text)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Mróz, Psychoterapia wobec zagadnienia sensu rozwoju człowieka, w: Etyka, psychologia, psychoterapia, ed.. A. Margasińskiego i D. Probuckiej, Kraków 2004, s. 176,
 2. S. Stolárik, Życie jako ruch egzystencjalny w filozofii Jana Patočki, Apostolicum, Warszawa 2009.
 3. J. Tarnowski, Dialog dylematyczny wobec wyzwań postmodernizmu, w: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, ed. B. Śliwerskiego, Kraków 2001, p. 58 and further.
 4. A. Skowronek, Ku pedagogii dialogu, "Pedagogika Christiana", 1997, nr 1, p. 63.
 5. J. Legowicz, O nauczycielu. Filozofia nauczania i wychowania, Warszawa 1975, p. 7.
 6. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie, Bytom 1967, p. 39.
 7. A. Skreczko, Samowychowanie, w: "Czas Miłosierdzia" 2003, No. 12.
 8. L. Witkowski, Edukacja i humanistyka, Warszawa 2000, p. 61.
 9. P. Dancák, Wychowanie do wartości jako punkt wyjścia w rozwiązywaniu współczesnego kryzysu według nauczania Jana Pawła II, In: Wychowanie do wartości w nauczaniu Jana Pawła II, Innovatio Press, Lublin 2009., p. 135-147.
 10. R. Ingarden, Listy o edukacji, in: "Forum Oświatowe" 1998, No. 2(10).
 11. J. Merthaus, Professional pedagogical life, London 2001.
 12. M. Philippe, Moralne wybory nauczycieli. Etyka i pedagogika, Warszawa 2003, p. 7 and further.
 13. J. Kolarzowski, W stronę etycznoprawnej Konstytucji Świata. Powszechna Deklaracja praw Człowieka i Powszechne Pakty Praw Człowieka jako etap na drodze do uniwersalnej aksjologicznie ludzkości, in: Czy jest możliwa etyka uniwersalna? Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, ed. J. Sekuły, Siedlce 1994.
 14. M. Wojewoda, Autorytet nauczyciela, w: "Wychowawca" 2003, No. 5.
 15. W. Kaczyńska, O etyce służb społecznych, Warszawa 1998.
 16. M. Konopczyński, Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży, Warszawa 1996, p. 9.
 17. J. Legowicz, O nauczycielu. Filozofia nauczania i wychowania, Warszawa 1975, p. 98.
 18. K. Twardowski, Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, Warszawa 1992.
 19. W. Łukaszewski, Szanse rozwoju osobowości, Warszawa 1984, p. 84.
 20. J. Legowicz, Wstęp do: J. J. Rousseau, Emil, Wrocław 1955,Vol. 1, p. LXX.
 21. U. Chmiel, Człowiek istotą dialogiczna, in: W kręgu kierownictwa duchowego, ed. U. Chmiel, M. Wolańczyk, Kraków 1994, Vol. 1, p. 8.
 22. G. Kerschensteiner, Pojęcie szkoły pracy, Lwów 1934.
 23. E. Aronson, Człowiek - istota społeczna, Warszawa 1997, p. 404 and further
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu