BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Wiesław
Title
Organizacje pozarządowe w polityce społecznej państwa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pomocy społecznej w województwie lubelskim
Non-Governmental Organizations in Social Politics, Particularly Taking Under Consideration the Field Of Social Work in Mazowieckie Region
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 165-180, tab.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Organizacje pozarządowe, Organizacje non-profit, Pomoc społeczna, Polityka społeczna
Non-governmental organisation, Non-profit organisations, Social assistance, Societal policy
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie Voivodeship
Abstract
Organizacje pozarządowe stanowią struktury integrujące grupy obywateli spełniające kilka podstawowych kryteriów wśród, których wymienia się przede wszystkim, prywatny charakter, niezależność, niekomercyjność, a także znaczny udział wolontariatu.(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. S. Kantyka , Organizacje pozarządowe - partner samorządu, (w) A. Frączkiewicz Wronki (red), Samorządowa polityka społeczna, Warszawa 2002, s. 203
  2. J. Staręga Piasek, Uwagi o działalności ochotniczej w systemie pomocy społecznej (w) Krzysztof Herbst (red), Organizowanie pomocy i samopomocy, Warszawa 1991, s. 8-9
  3. A. Niesporek, Trzeci sektor w Polsce. Organizacje pozarządowe w sektorze socjalnym (w) S. Pawlas Czyż. Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007, s. 95
  4. M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006: www.ngo.pl
  5. P. Czarnecki, Etyka zawodu pracownika socjalnego, w: Praca socjalna, P. Czarnecki (red.), Lublin 2008, s. 163-172
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu