BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Paweł
Title
The Issue of Beginning And End of Human Life in the Context of Social Worker's Professional Ethics
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 181-186
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Praca socjalna, Socjalna funkcja państwa, Etyka zawodowa, Pomoc społeczna, Polityka społeczna
Social work, Social function of the state, Professional ethics, Social assistance, Societal policy
Abstract
From the point of view of ethical reflection, establishing precise competence range for social workers, seems to be vital. In colloquial language, social worker is usually a person who is employed in so called social help centers, that is national institutions created in order to assist with social help.(fragment of text)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ch.. D. Garvin, B. A. Seabury: Działanie interpersonalne w pracy socjalnej, Katowice 1998, s.62.
  2. P. Dancák, Wychowanie do wartości jako punkt wyjścia w rozwiązywaniu współczesnego kryzysu według nauczania Jana Pawła II, In: Wychowanie do wartości w nauczaniu Jana Pawła II, Innovatio Press, Lublin 2009., p. 135-147.
  3. T. Kotarbiński, Potrzeby ludzi starych o końcowym okresie życia, w: W kręgu życia i śmierci. Moralne problemy medycyny współczesnej, pod red. Z. Szarawarskiego, Książka i Wiedza, Warszawa 1987, s. 166
  4. W. Kowalski, Organizacje pozarządowe w polityce społecznej państwa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pomocy społecznej w województwie lubelskim, In: Praca socjalna, P. Czarnecki (Ed.), Innovatio Press, Lublin 2008, p. 41-56.
  5. T. Kamiński, Etyka pracownika socjalnego, Częstochowa 2003
  6. S. Stolárik, Życie jako ruch egzystencjalny w filozofii Jana Patočki, Apostolicum, Warszawa 2009
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu