BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Wiesław
Title
Praca socjalna z rodziną współczesnym wyzwaniem funkcjonowania systemu opieki zastępczej
Social Work with Family As A Contemporary Challenge of Substitute - Care System Functioning
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 187-197
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Opieka socjalna, , Rodzina, Socjalna funkcja państwa, Pomoc społeczna, Polityka społeczna
Social services, , Family, Social function of the state, Social assistance, Societal policy
Abstract
Rodzina jako naturalna i powszechna społeczność jest podstawową i najważniejszą instytucją dla rozwoju człowieka. W stosunku do jakiejkolwiek innej wspólnoty pozostaje ona zawsze społecznością pierwotną i jedną z najbardziej cenionych wartości. Przemiany okresu transformacji, które przyniosły wiele pozytywnych dokonań przyczyniły się także do powstania sytuacji, w której społeczeństwo polskie często określane jest jako społeczeństwo ryzyka. Egzystencja w niepewnej i nie do końca klarownej rzeczywistości rzutuje na jakość funkcjonowania rodziny, określanej coraz częściej mianem rodziny ryzyka.(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. Maj, Współczesna rodzina jako podmiot pracy socjalnej (w:) Współczesne wyzwania pracy socjalnej pod red. J. Kędzior, A. Ładyżyńskiego, Toruń 2006, s. 81
  2. J. Brągiel, Rodzina obszarem pracy socjalnej (w:) Praca socjalna - wielość perspektyw, Rodzina - Multikulturowość - Edukacja, Opole 2004, s. 16
  3. M. Kaczmarek, Stan opieki nad dzieckiem na półmetku wdrażania reformy (w:) Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych, pod red. M. Racław-Markowska, Warszawa 2004
  4. Elżbieta Holewińska-Łapińska (red), Prawo w działaniu, Warszawa 2008
  5. J. Hryniewicz, Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w domach dziecka, Warszawa 2006, s. 73
  6. P. Czarnecki, Etyka zawodu pracownika socjalnego, w: Praca socjalna, P. Czarnecki (red.), Lublin 2008, s. 163-172.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu