BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Garlińska-Bielawska Joanna (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Zabłocka Aleksandra
Title
Mikro finansowanie w Afryce w kontekście problemów rozwojowych kontynentu
Source
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013, nr 29, 13 s., tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Mikrofinanse, Rozwój regionalny, Instrumenty wspierające rozwój regionalny, Kredyt bankowy
Microfinance, Regional development, Instruments supporting regional development, Bank credit
Note
streszcz., summ.
Country
Afryka
Africa
Abstract
Małe przedsiębiorstwa i większość obywateli krajów afrykańskich mają ograniczony dostęp do kredytowych i depozytowych usług bankowych. Stanowi to ogromną barierę dla rozwoju regionu, którego większość populacji stanowią ludzie ubodzy, nie posiadający stałego dochodu. W odpowiedzi na zwiększony popyt na usługi finansowe w Afryce rozwinął się sektor usług mikro finansowych, skierowanych do najuboższych warstw społeczeństwa. Przez ostatnie pięć lat odnotowano na terenie kontynentu afrykańskiego zmiany mogące świadczyć o tym, że Afryka powoli wkracza na drogę rozwoju. Niewątpliwie szansą rozwoju dla Afryki są mikro kredyty. Mikro finansowanie może odgrywać znaczącą rolę w redukcji ubóstwa, łączącego się z brakiem dostępu do towarów, usług oraz dochodów. Mikro finansowanie pomaga ludności afrykańskiej osiągnąć ekonomiczne bezpieczeństwo. (abstrakt oryginalny)

Small enterprises and most of the African population have limited access to credits and loans offered by banks. It is a great barrier for development of the region, in which great majority of the population lives under the poverty line. In response to growing demand for financial services, sector of microfinances has developed, aiming to provide services to the poorest communities. Through the last five years, on African continent, significant changes have been noticed. Africa has been fallowing path of economic and social development. It cannot be doubt that microfinances had a great part in those processes as one of its outcomes are reduction of poverty and increasing the access to goods, services and incomes. Definitely, microfinances helps Africans to achieve economic safeness. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chen S., Ravaillion M., How Have World's Poorest Fared Since Early 1980s?, World Bank Policy Reasearch Working Paper, 3341, June 2004, s. 21-22.
 2. Czaplicka K., Problemy społeczno-gospodarcze krajów rozwijających się i wybrane koncepcje ich przezwyciężenia, [w:] Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju. Ewolucja, stan obecny i perspektywy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 3. Enhancing Micro Finance for Africa's Development, Forum on Financing for Development: Mobilizing Resources for Economic Transformation in Africa, African Development Bank, May 2011.
 4. Evaluating the Criticism of Microfinance, Microloans, and Microlending, http://compassioninpolitics.wordpress.com
 5. Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy, Asian Development Bank, 2000.
 6. Haylins A., Micro-finance revolution comes to Africa. OFID partners with leading micro-lender, OFID Quarterly Vol. I, No. 2.
 7. http://hdr.undp.org.
 8. Kereta B. B., Outreach and Financial Performance Analysis of Microfinance Institutions in Ethiopia, National Bank of Ethiopia Economic Research and Monetary Policy Directorate, United Nations Conference Center (UNCC), Addis Ababa, Ethiopia 15-17 November 2007.
 9. Lamy P., Regional integrations in Africa: ambitions and vicissitudes, www.notre-europe.eu.
 10. Kuhen F., Causes of underdevelopment and concepts for development, Institute of Development Studies, The Journal of Development Studies vol VIII, 1987.
 11. [11] Microfinance in Africa: Combining the Best Practices of Traditional and Modern Microfinance Approaches towards Poverty Eradication, http://www.un.org/esa/africa/microfinanceinafrica.pdf.
 12. Mikrofinance policy and strategy for Bank Group, African Development Bank, Issues Paper 7, May 2006.
 13. Miklaszewski S., Sytuacja gospodarczo-społeczna w krajach Trzeciego Świata [w:] Miklaszewski S (red.), Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Difin, Warszawa 2007.
 14. Reid J., The MicroLoan Foundation: A hand up, not a hand out, http://microfinanceafrica.net/tag/criticism-of-microfinance/.
 15. Rooyen S. van, R. Dickson, C. Majoro, K. de Wet, What is the impact of microfinance on poor people, Institute of Education, Social Science Research Unit, UK, 2010.
 16. State of Microcredit Summit Campaign Report 2012, http://www.microcreditsummit.org.
Cited by
Show
ISSN
2300-6285
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu