BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Plichta Jarosław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Modelowanie symulacyjne rynku na podstawie wyników analizy conjoint
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zarządzanie i marketing, 2004, s. 189-206, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Modelowanie symulacyjne, Segmentacja klientów, Oferta handlowa
Simulation modelling, Customer segmentation, Trade offer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z najczęściej spotykanych rodzajów badań marketingowych jest badanie cech konsumentów i nabywców oraz ich potrzeb, gustów i opinii1. Decyzje zakupowe stanowią wynik ciągłych interakcji pomiędzy otoczeniem (bodźce) a konsumentem, który poprzez poznanie zmysiowe dokonuje w umyśle wartościowania, oceny i wyborów konsumpcyjnych. Złożoność tych procesów jest w dalszym ciągu obszarem wielu badań i weryfikacji wielu stawianych hipotez. Teorie ekonomiczne, które stawiają sobie za cel wyjaśnienie zachowań podmiotów rynkowych zakładają, że konsumenci nabywający określone dobra postępują z jednej strony w sposób nieracjonalny (zasada ograniczonej racjonalności), z drugiej zaś strony postępują racjonalnie. Ich decyzje i wybory są optymalne w aktualnie istniejących i ograniczających obszar dopuszczalnych rozwiązań warunkach. Konsumenci maksymalizują przy tym swoje korzyści, których ocena zależy od indywidualnych odczuć każdego z nich. Ta subiektywna satysfakcja z tytułu realizacji określonej struktury konsumpcji nosi w teorii ekonomii miano użyteczności. Mierzalność użyteczności daje duże możliwości w optymalizacji oferty rynkowej podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie pełniejszego zaspokojenia potrzeb nabywców. Odpowiedź na pytanie, czy decyzje podejmowane przez konsumentów są racjonalne czy nieracjonalne, leży w złożoności procesów decyzyjnych oraz sposobie i możliwościach ich mierzenia. (fragment tekstu)

The paper presents utility theory as a theoretical base used in investigations of attitudes and preference of hipermarket's customers in Krakow. A full profile conjoint analysis was used in the study. Conjoint analysis is a decompositional method that estimates the structure of a consumer's preferences. Conjoint analysis is one of the terms used to describe a broad range of techniques for estimating the value people place on the attributes or features which define products and services. This study base on preference of retailing customers. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bartkowa G., Cibakowa V., Cibakowa B., Rozsa Z., Marketing Manaź- menti - vybrane trendy rozwoja, Univerzita Koneskehov Bratislave, Bratislava 2003.
  2. Foxall R.G., Goldsmith E.R., Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, PWN, Warszawa 1998.
  3. Maughan C.W., Townsley R.J., What is a good?, Discussion Paper No. 96.9 - School of Applied and International Economics, Palmerston North, New Zealand, December 1996.
  4. Sagan A., Badania Marketingowe - podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
  5. Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu