BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Paweł
Title
Ethics in the Occupation of Social Worker and Social Work
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 199-204
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Praca socjalna, Pomoc społeczna, Polityka socjalna, Etyka pracy, Socjalna funkcja państwa, Polityka społeczna
Social work, Social assistance, Social policy, Work ethics, Social function of the state, Societal policy
Abstract
The goal of social work is to stop the process of social exclusion (marginalization) by deleting its causes. This way of understanding the term of social work should be distinguished from the term of social help, which helps citizens mainly financially. Sometimes, in practice, it is quite hard to distinguish social work from social help because one of the goals of social help is social, and professional stimulation of people who are socially excluded from the society due to poverty, what in fact, covers with social work. (fragment of text)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. W. Kowalski, Organizacje pozarządowe w polityce społecznej państwa ze szczegolnym uwzględnieniem obszaru pomocy społecznej w wojewodztwie lubelskim, In: Praca socjalna, P. Czarnecki (Ed.), Innovatio Press, Lublin 2008, p. 41-56.
  2. Ch.. D. Garvin, B. A. Seabury: Działanie interpersonalne w pracy socjalnej. Katowice 1998, p. 62,
  3. S. Stolarik, Życie jako ruch egzystencjalny w filozofii Jana Patočki, Apostolicum, Warszawa 2009.
  4. T. Kamiński: Etyka pracownika socjalnego. Częstochowa 2003,
  5. P. Dancak, Wychowanie do wartości jako punkt wyjścia w rozwiązywaniu wspołczesnego kryzysu według nauczania Jana Pawła II, In: Wychowanie do wartości w nauczaniu Jana Pawła II, Innovatio Press, Lublin 2009., p. 135-147
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu