BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popik-Chorąży Katarzyna
Title
Finančné a správne nástroje ochrany vôd pred znečisteniami (právne a porovnateľné štúdium)
Financial Means and Means of Appeal Protecting Water from Contamination
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 221-248
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Ochrona środowiska, Zanieczyszczenie wód, Ochrona wód, Prawo ochrony środowiska
Environmental protection, Water pollution, Protection of waters, Environmental law
Abstract
Artykuł przedstawia kluczowe zagadnienia w sprawie aktów prawnych a także czynników ekonomicznych dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem w Europie. Przedstawiona analiza problemu zwraca uwagę na różnice w polskich, niemieckich i francuskich rozwiązaniach prawnych dotyczących ochrony wód.
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu