BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarski Tadeusz (Wrocław University of Economics, Poland), Borowicz Filip (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
On Nonresponse Causality Testing in Rotating Panel Designs under the Cox Model
Testowanie przyczynowości ubytku respondentów dla paneli rotacyjnych w przypadku modelu Coxa
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 302, s. 39-49, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications
Keyword
Badania ankietowe, Aktywność ekonomiczna ludności, Bezrobocie, Analiza statystyczna, Czas trwania bezrobocia
Questionnaire survey, Human economic activity, Unemployment, Statistical analysis, Unemployment duration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Absencja respondentów w ankietowych badaniach rynku pracy może znacząco wpływać na obciążenie estymatorów rozkładu czasu poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne, w przypadku gdy znalezienie pracy przez ankietowanego wpływa na szansę odmowy udziału w badaniu (efekt przyczynowy absencji). Rotacyjne panelowe badania ankietowe, takie jak na przykład BAEL, są dodatkowo narażone na "wyczerpywanie się" danych, ponieważ część wylosowanych jednostek rezygnuje w trakcie trwania cyklu badawczego. W pracy proponuje się metodę testowania efektu przyczynowego związanego z "wyczerpywaniem się" danych. Przedstawia się także zastosowanie zaproponowanej metody dla danych BAEL oraz uzupełnia się wyniki empiryczne symulacjami. Istotnym wnioskiem badań jest stwierdzenie braku przyczynowości związanej z wyczerpywaniem się danych w Badaniach Aktywności Ekonomicznej Ludności prowadzonych przez GUS. (abstrakt oryginalny)

High survey nonresponse in unemployment duration studies may have a strong effect on inference if exit from unemployment affects the chance of nonresponse (nonresponse causality). In rotational studies large part of the nonresponse results from panel attritions. A method to test the presence of the causality mechanism for rotating panel designs is proposed and its asymptotic consistency is proved under the Cox regression model. An application to real labor data and a simulation study are shown. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski T. (2013), On robust causality nonresponse testing in duration studies under the Cox mode, Statistical Papers DOI 10.1007/s00362-013-0523-0.
 2. Bednarski T., Borowicz F. (2010), Analysis of non-response causality in labor market surveys, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 253, 217-224.
 3. Breslow N. E. (1975), Analysis of Survival Data under the Proportional Hazards Model, International Statistical Review 43, 45-58.
 4. Cox R. D. (1972), Regression model and life tables, J. Roy. Statist. Soc. Ser. B 34, 187-220.
 5. Groves R. (2006), Nonresponse Rates and Nonresponse Bias in Household, Surveys Public Opinion Quarterly, Special Issue 70, 646-67.
 6. Heckman J. J., Singer B. S. (1985), Longitudinal Analysis of Labor Market Data, Econometric Society Monographs 10, Cambridge University Press.
 7. Little R. J. A., Rubin D. B. (2002), Statistical Analysis with Missing Data, 2nd ed, New York, Wiley.
 8. O'Muircheartaigh C., Campanelli P.A. (1999), Multilevel exploration of the role of interviewers in survey nonresponse, Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), 162, 437-446.
 9. Pyy-Martikainen M., Rendtel U. (2008), Assessing the impact of initial nonresponse and attrition in the analysis of unemployment duration with panel surveys, Advances in Statistical Analysis 92, 297-318.
 10. Romeo C. J. (1997), Measuring information loss due to inconsistencies in duration data from longitudinal surveys, Journal of Econometrics 78, 159-177.
 11. Van den Berg G. J., Lindeboom M., Ridder G. (1994). Attrition in longitudinal panel data and the empirical analysis of dynamic labour market behavior, J. Appl. Econometr. 9: 421-435.
 12. Van den Berg G. J., Lindeboom M., Dolton P. (2006), Survey nonresponse and the duration of unemployment, Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society) 169, 585-604.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu