BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białas Małgorzata (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Wartość godziwa a kryzys
Source
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013, nr 29, 12 s., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Wartość godziwa, Kryzys finansowy, Wycena w rachunkowości, Przegląd literatury
Fair value, Financial crisis, Valuation in accounting, Literature review
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł koncentruje się na wartości godziwej jako metodzie wyceny wprowadzonej stosunkowo niedawno do rachunkowości. Przedstawiono przegląd literatury anglojęzycznej w tym zakresie, starając się uwypuklić zalety i wady tej metody. Na tej podstawie starano się uzyskać odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu wycena według wartości godziwej przyczyniła się do powstania ostatniego kryzysu finansowego. (abstrakt oryginalny)

This article focuses on the fair value as the method of valuation , which is recently introduced to accounting system. This text provides an overview of the English-language literature in this area, trying to emphasize the advantages and disadvantages of this method. On this basis, the author tries to get answer to the question, how fair value contributed to the recent financial crisis. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aboody D., Barth M.E., Kasznik R., Firms' voluntary recognition of stock-based compensation expense. Journal of Accounting Research 42 (2), 2004
 2. Barth M.E., Beaver W.H., Landsman W.R, The relevance of the value relevance literature for accounting standard setting: another view, Journal of Accounting and Economics 31, 2001
 3. Barth M.E., Landsman W.R., Wahlen J.M., Fair value accounting: Effects on banks' earnings volatility, regulatory capital, and value of contractual cash flow, Journal of Banking & Finance 19 (3-4)
 4. Bernard V., Merton R., Palepu K., Mark-to-Market Accounting for Banks and Trifts: Lessons from the Danish Experience, Journal of Accounting Research 33 (Spring) 1995
 5. Jeffrey G., Mark to market debate down as a draw. The Bottom line, December 2008
 6. Magnan M., Fair Value Accounting and the Financial Crisis: Messenger or Contributor?, Cirano, Montreal 2009
 7. Mazur A., Wartość godziwa - potencjał informacyjny, Difin, Warszawa 2011
 8. McFarland J., Partridge J., Mark-to-market' accounting rules fuel debate. The Globe and Mail - Report on Business, November 20, 2008
 9. Micherda B. (red. nauk.) Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005
 10. Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006
 11. Surdykowska S.T., Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki. Kulisy najbardziej spektakularnych afer finansowych ostatnich lat, Difin, 2012
 12. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591 z późn. Zmianami
 13. Wąsowski W., Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2005
 14. Weil R., After Enron, "mark to market" accounting gets scrutiny, Wall Street Journal (December 4), 2001
Cited by
Show
ISSN
2300-6285
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu