BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojanowska Joanna (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Wpływ zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na zrównanie docelowych emerytur
Source
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013, nr 29, 9 s., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
System emerytalny, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Regulacje prawne, Rynek pracy
Pension schemes, Equal rights for women and men, Legal regulations, Labour market
Note
streszcz.
Abstract
W czerwcu 2012 r. weszła w życie nowelizacja systemu emerytalnego w Polsce zrównująca wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, przy jednoczesnym podniesieniu go do 67 lat. Samo zrównanie wieku emerytalnego nie wystarczy, aby kobiety i mężczyźni wykonujący taki sam zawód i pracujący przez ten sam okres otrzymywali jednakowej wysokości emerytury. Niezbędna jest zmiana mentalności społecznej oraz regulacji rynku pracy tak, aby wynagrodzenia pracowników o tym samym wykształceniu, na tym samym stanowisku, nie dyskryminowały kobiet. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2011 r.
  2. "Emerytura od Bismarcka", WPROST, 1/2001 (945), http://www.wprost.pl/ar/8889/Emerytura-od-Bismarcka/;
  3. "Kobiety otrzymają niższe emerytury", http://www.obliczanie-emerytury.pl; [5] Konferencja prasowa na temat różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, http://rownetraktowanie.gov.pl;
  4. Mały Rocznik Statystyczny 2012 r., www.stat.gov.pl;
  5. OECD(2011), Pensions at a Glance 2011: Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries (www.oecd.org/els/social/pensions/PAG);
  6. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW), Sedlak&Sedlak, 2011;
  7. "Równowaga Praca-Rodzina - najlepsze rozwiązania" Projekt Stowarzyszenia Doradców Europejskich, www.plineu.org;
  8. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych, Zielonogórskie spotkania z demografią, Zielona Góra 2010;
  9. "Utrzymują się znaczne różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn", GazetaPrawna.pl z dn. 7.03.2012 r.
Cited by
Show
ISSN
2300-6285
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu