BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczyk-Kolbuch Anna (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach), Szaflarski Krzysztof (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Title
E-learning and Qmindshare as Modern Tools for Quality Higher Education at Katowice School of Economics (GWSH)
E-learning oraz Qmindshare jako nowoczesne narzędzia podnoszące jakość kształcenia wyższego w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 371-378, rys.,tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Keyword
Zdalne nauczanie, Szkolnictwo wyższe, Technologia, Studium przypadku
e-learning, Higher education, Technology, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Proces kształcenia wyższego, a w szczególności wskaźniki kontroli jakości tego kształcenia w Polsce zmieniały się w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Współczesny rynek kształcenia wyższego oraz rynek pracy stały się bardzo wymagające. Z jednej strony studenci woleliby zróżnicowane, nowocześniejsze narzędzia wspomagające proces kształcenia, z drugiej strony pracodawcy oczekują absolwentów przygotowanych do pracy praktycznej z nowoczesnymi narzędziami IT zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Prezentowane w artykule wyniki badań są kontynuacją procesu badawczego przeprowadzanego od 2011 r. w GWSH w Katowicach na temat e-learningu oraz QMINDShare®. (abstrakt autora)

The process of higher education especially the quality control index in higher education in Poland has evolved in recent years. The contemporary higher education market and labour market have become very demanding, on one hand students prefer different, more modern teaching tools, on the other hand employers expect the alumni who can use IT fluently both on domestic, and international markets. The article is the continuation of research on e-learning and virtual tools that help in the education pro-cess at Katowice School of Economics. The results of recent survey show the importance of E-learning, interactive techniques and case studies(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chmielecka E., Marciniak Z., Kraśniewski A. (2010), Autonomy of university study programmes, Warsaw.
  2. CEDEFOP (2008), Validation of non-formal and informal learning in Europe.
  3. A snapshot (2007), Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.
  4. CEDEFOP (2009), European Guidelines for validating non - formal and formal learning
  5. Katowice School of Economics (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach) (2014), www.gwsh.pl.
  6. Katowice School of Economics, internal materials for Qmindshare® Project conducted and implemented by A.Sobczyk-Kolbuch at II cycle studies as a joint experiment with Count5 and University of Silesia in Katowice (2012), (total results not pub-lished yet
  7. Strategy of development of higher education in 2010-2020 - environmental project (2009), Warsaw University, Warsaw.
  8. www.krasp.org.pl
  9. www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/reforma-szkolnictwa-wyższego.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu