BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowakowski Tomasz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kłak Kamil (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego rtęcią w okolicy Dąbrowy Górniczej
Environmental Mercury Pollution in Dąbrowa Górnicza Area
Source
Aura, 2013, nr 2, s. 4-6, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Metale ciężkie, Emisja zanieczyszczeń, Zanieczyszczenie środowiska
Heavy metals, Pollution emission, Environmental pollution
Note
streszcz., summ.
Country
Dąbrowa Górnicza
Abstract
Rtęć jest drugim, co do siły toksyczności po plutonie metalem ciężkim, występującym w przyrodzie. Polska mieści się w czołówce krajów nadmiernie emitujących ten metal do atmosfery. Z miast aglomeracji górnośląskiej Dąbrowa Górnicza odznacza się największą emisją rtęci, z uwagi na zlokalizowane na jej terenie zakłady przemysłowe. W strukturze emisji przeważają procesy spalania nad technologicznymi. Dla ustalenia wpływu rtęci zawartej w wodzie i glebie naukowcy z AGH badali jej kumulację w glebie, w liściach drzew i narządach ryb. Z badań wynika, że wszystkie te elementy środowiska charakteryzują się na tym terenie utrzymaniem w normie przepisów prawa UE. (abstrakt oryginalny)

Mercury ranks second among heavy metals in terms of environmental toxicity (with plutonium ranking first). Poland is at the top of countries with excessive mercury emissions to the atmosphere. Mercury emissions are the highest in the Upper Silesia region due to the high number of industrial plants located there. Mercury emissions from combustion are higher than industrial emissions. The researchers from the Academy of Mining and Metallurgy studied mercury accumulation in the soil, tree leaves and fish organs to determine its impact on water and soil. The studies indicate that all environmental elements are compliant with EU legislation in these areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jacek Bełdowski i in. Rtęć w strefie występowania piknokliny w południowym Bałtyku. (w:) Lucyna Falkowska, Rtęć w środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
  2. Sergey Dutchak, Marina Varygina, Meteorological Synthesizing Centre-East, http://www.msceast.org/, 2010.
  3. Janusz Zyśk, Modelowanie atmosferycznego transportu rtęci emitowanej z sektora energetycznego, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Kraków 2009.
  4. Ryszard Szpadta, Zanieczyszczenia środowiska rtęcią i jej związkami, Powiatowy Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1994.
  5. Alicja Kabata-Pendias, Henryk Pendias, Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  6. Janusz Zyśk i in. Zintegrowana analiza oddziaływania rtęci emitowanej z polskiego sektora energetycznego, (w:) Lucyna Falkowska, Rtęć w środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2010.
  7. Marianna Czaplicka i in. Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego rtęcią, z uwzględnieniem jej fizycznej i chemicznej specjacji w świetle Dyrektywy 2004/107/WE. IPIŚ PAN, Katowice 2009.
  8. Kamil Kłak, Monitoring rtęci w wybranych składnikach środowiska przyrodniczego w rejonie przemysłowym zakładów ArcelorMittal Poland SA w Dąbrowie Górniczej, Praca magisterska, Kraków 2010.
  9. Lucyna Falkowska, Justyna Kwaśniak, Magdalena Bełdowska, Wpływ poziomu troficznego na zmiany koncentracji rtęci u ryb ze strefy brzegowej południowego Bałtyku (w:) Lucyna Falkowska, Rtęć w środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu