BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hruška Dušan
Title
Kant v kontexte Husserlovej a Heideggerovej filozofie
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 336-340
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Recenzja, Filozofia
Review, Philosophy
Kant Immanuel, , Heidegger Martin
Abstract
Prezentacja wyników projektu badawczego zespołu badawczego Recenzja prezentuje wyniki projektu VEGA 1/0650/08 - Heidegger i Historia filozofii(szefem zespołu badawczego był Vladimír Leško). Wyniki zostały przedstawione na II. Międzynarodowej Konferencja Filozofii, która odbyła się w dniach od 5 do 7 listopada 2008 r. Konferencja została przygotowana przez Wydziale Filozofii i Historii Filozofii FF UPJŠ we współpracy ze Słowackim Philosophical Association w SAS w Bratysławie.

Today we can see the sharp development of our society as well as people who are the members of their society. Each individual has to meditate about the quality of human life, to solve problems and to create the ethical norms for regulation of human action.(original abstract)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu