BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bukowski Zbigniew (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Title
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego
The Concept of Sustainable Development in Provisions of Law, in Particular in Business Law
Source
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 3, s. 287-296, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Keyword
Rozwój zrównoważony, Prawo gospodarcze, Prawo ochrony środowiska
Sustainable development, Economic law, Environmental law
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
W artykule poddano przeglądowi zastosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju w prawie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego. Koncepcja ta wywiera istotny wpływ na prawo międzynarodowe i Unii Europejskiej, natomiast niewielki w prawie polskim. (abstrakt oryginalny)

In the article, there was revised application of the concept of sustainable development in provisions of law, in particular in business law. The concept has a significant impact on international and European Union law, while its impact on Polish legislation is little. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bukowski Z. (red.), Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Dom Organizatora, Toruń 2009.
  2. Kiełczewski D., Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, WSE, Białystok 2011.
  3. Poskrobko B., Kozłowski S. (red.), Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, PAN, Białystok-Warszawa 2005.
  4. Rakoczy B., Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, UMK, Toruń 2006.
  5. Rudnicki M., Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska, UMCS, Lublin 2005.
  6. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Biblioteka Sejmowa, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu