BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bereżnicka Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zasoby a wzrost gospodarstw rodzinnych - ujęcie regionalne
Resources and the Growth of Family Farms - the Regional Approach
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 18-23, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rodzinne gospodarstwo rolne, Kapitał własny, Koszty działalności gospodarczej
Family farm, Ownership capital, Economic activities costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu była ocena możliwości powiększania kapitału własnego w gospodarstwach działających w różnych regionach wydzielonych na potrzeby FADN. Badania obejmowały okres 2004-2011 i dotyczyły 1102 gospodarstw rodzinnych. Z analizy wynikało, że ani powierzchnia użytków rolnych, ani zasoby majątkowe gospodarstwa nie przesądzają o możliwościach wzrostu gospodarstwa, ale powierzchnia poniżej 30 ha nie gwarantuje osiągnięcia wzrostu. Średnie tempo wzrostu kapitału własnego było zbliżone niezależnie od regionu, w którym znalazło się gospodarstwo. (abstrakt oryginalny)

The paper aimed to asses the possible extend of equity capital in farms which conducted their performance in different FADN regions. The period of investigation covers the years 2004-2011 and concerns 1102 of family agriculture farms. According to results of the research, neither agriculture cropland area and nor assets of farms did not determine the possibility of farms growth. Nevertheless the cropland area of farms which was lower than 30 hectare, did not guarantee achieving the growth. The average rate of equity capital growth was similar in farms, regardless to location in FADN region. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bereżnicka J. 2013: Wzrost i rozwój gospodarstw rodzinnych - studium teoretyczno-empiryczne, maszynopis ,SGGW.
  2. Brandes W., Odening M. 1992: Investion, Finanzierung und Wacgstum in der Landwirschaft, Stuttgart: Ulmer.
  3. Hallam A. (ed.). 1993: Size, structure, and the changing face of American agriculture, Boulder, Colorado, Westview Press Inc.
  4. Goraj L., Mańko S. 2011: Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych, Zag. Ekon. Rol., nr 3(328).
  5. Kondraszuk T. 2010: Wybrane problemy definiowania i funkcjonowania gospodarstw wiejskich jako mikroprzedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Zesz. Nauk. Uniwersytetu w Szczecinie, nr 585, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 50.
  6. Kulawik J. 1996: Finansowe problemy strategii rozwoju rolnictwa, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  7. Munoz B.T., Lakner S., Brümmer B. 2012: Economic growth of farms: An empirical analysis on organic farming, Selected Paper prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference, Foz do Iguaçu, Brazil, 18-24 August, s. 1-15.
  8. Weiss C.R. 1998: Size, Growth, and Survival in the Upper Austrian Farm Sector, Small Business Economics, 10, s. 305-312.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu