BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siuta Jan (Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Title
Stan i zagrożenia gruntów rolnych
Arable Land : Threats and Status
Source
Aura, 2013, nr 3, s. 4-7, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Użytki rolne, Grunty rolne, Gospodarstwa rolne, Degradacja ziemi
Agricultural land, Arable land, Arable farm, Soil degradation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Użytki rolne w Polsce mają archaiczną strukturę rozłogu małych gospodarstw, wadliwą sieć i nawierzchnię dróg rolniczych, zdegradowany system urządzeń melioracyjnych. Do tego dochodzi brak świadomości administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, że konieczne jest inwestowanie w ziemię. Wiele jest przyczyn zagrożeń jakości środowiska glebowego, w tym ekologicznych warunków rozwoju produkcji żywności i surowców na potrzeby przemysłu. Poprawa użytkowania ziemi, która łagodziłaby degradację jej środowiska, jest niezbędna. (abstrakt oryginalny)

Systems formed by arable land are obsolete, the arrangement of fields is faulty, access roads devastated and betterment systems degraded. Governmental bodies and local authorities of all levels are not aware of the need to invest in land. Alleviation of land use to reduce soil degradation is necessary. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Siuta, Ochrona powierzchni ziemi - stan i niezbędne działania. Inżynieria Ekologiczna 2000, 1: 158-183.
  2. Ekoinżynieria dla ekorozwoju. Uchwała Konferencji Krajowej PTIE. AURA 2002 nr 8: 6-9.
  3. J. Siuta, Optymalizacja użytkowania ziemi łagodzi procesy degradacji środowiska. Postępy Nauk Rolniczych 2010 nr 4: 4-18.
  4. J. Siuta, B. Żukowski, Zmiany w strukturze użytkowania gruntów w latach 1949-2010. IOŚ-PIB, Warszawa 2011, s. 136.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu