BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mihina František
Title
Uwagi wokół racjonalistycznej filozofii K.R. Poppera
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 2, s. 5-25, bibliogr. 7 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia, Filozofia człowieka, Historia filozofii, Racjonalność
Philosophy, Human philosophy, History of philosophy, Rationality
Popper Karl Raimund
Abstract
Popper jest zwolennikiem instrumentalistycznego pojmowania rozumu i racjonalności - stanowią one narzędzie, przy pomocy których jesteśmy zdolni pokonywać wszelkie przeszkody życiowe, które w większości przypadków pojawiają się z naszej winy lub w wyniku nierozumności. Nadmierny szacunek dla przeszłości, autorytetów, sztywnych zasad itd. Jest częścią naszej nierozumności - oznacza rezygnację z krytycznego używania własnego rozumu. "Jeśli nasza cywilizacja ma przetrwać, musimy się pozbyć zwyczaju czczenia wielkich postaci. Wielkie postacie mogą się dopuszczać wielkich błędów. Niektórzy z największych wodzów przeszłości popierali odwieczne ataki na wolność i rozum. Ich wpływ, któremu tylko z rzadka stawia się opór, nie przestaje okłamywać i dzielić tych, od obrony których zależny jest los cywilizacji. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Popper, K. 1993. Unended Guest. An Intellectual Autobiography. New Edition. Routledge. London.
  2. Popper, K. 1995. The Open Society and Its Enemies. Golden Jubilee one-volume Edition. Routledge. London.
  3. Popper K., Selections. Ed. by D. Miller. 1985. Princeton University Press. Princeton, New Jersey.
  4. Popper, K. 1995a. The Logic of Scientific Discovery. Routledge. London and New York.
  5. Popper, K. 1995b. Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge. Routledge. London.
  6. Popper, K. 1986. Poverty of Historicism. Ark Paperbacks. London and New York.
  7. Popper, K. 1995c. Sebaoslobodenie vedenim. In: Literarny tyždennik. 13. aprila.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu