BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słomski Wojciech (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Godność osoby ludzkiej
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 2, s. 27-35, bibliogr. 7 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia, Filozofia człowieka, Antropologia filozoficzna, Tożsamość, Godność człowieka, Moralność
Philosophy, Human philosophy, Philosophical anthropology, Identity, Human dignity, Morality
Abstract
Mówiąc o godności, należy rozróżnić pomiędzy godnością w znaczeniu pewnego zbioru praw, które przysługują człowiekowi z racji jego człowieczeństwa, oraz godnością jako atrybutem istoty ludzkiej. W tym drugim znaczeniu godność jest czymś, co człowiek posiada i czego ani nie może sam utracić, ani nie może zostać pozbawiony, podobnie jak nie można nagle przestać być człowiekiem. Godność charakteryzuje gatunek ludzki i rozciąga się na każdą jednostkę za sprawa przynależności do tego gatunku. Mówiąc zaś, że jakieś postępowanie w stosunku do jednostki jest sprzeczne z ludzką godnością, często mamy na myśli "godność" w pierwszym znaczeniu, tzn. rozumianą jako pewien zbiór praw przysługujących każdemu człowiekowi, które należy bezwzględnie respektować. Ściśle rzecz biorąc, godność w tym drugim znaczeniu jest wartością moralną, nadrzędną wobec pozostałych wartości. Wynikają z niej określone zasady, które człowiek powinien stosować zarówno w stosunku do innych, jak i samego siebie. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kozielecki, J. 1977. O godności człowieka, Warszawa.
  2. Ossowska, M. 1985. Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa.
  3. Maritain, J. 1993. Człowiek i państwo, Kraków.
  4. Taylor, Ch. 1994. The Politics of Religion.
  5. Kwiatkowska, A. 1999. Tożsamość a społeczne kategoryzacje, Warszawa.
  6. Darowski, R. 2002. Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów, Kraków.
  7. Szewczyk, W. 1998. Kim jest człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Tarnów.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu