BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słomski Wojciech (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Uwagi o współczesnej antropologii społecznej
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2008, nr 2, s. 57-66, bibliogr. 14 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Antropologia
Anthropology
Abstract
Wydaje się, że pojęcie "kultura" odzwierciedla historię samej kultury, jej złożoność i sprzeczności. W połowie lat 30. zaczęto badać kulturę z integralnego punktu widzenia. Było to następstwo interdyscyplinarności. W efekcie pojawiła się antropologia społeczna (antropologia kulturowa) jako nauka nomotetyczna, nomotetyczna wiedza o człowieku i jego dziełach. Koncepcja L.A.White'a, jego integralizm jako swoista forma funkcjonalizmu może posłużyć tu za przykład. L.A.White (1900-1975) przez osiem lat (1932-1940) zajmuje stanowisko integralne. Za słusznością tej tezy przemawia fakt, że opisuje kulturę Indian Acoma jako ściśle spojoną i oświadcza, że może ona być rozpatrywana tylko jako całość. W duchu integralizmu prowadzi także badania Indian Pueblo w Nowym Meksyku. Wówczas zarysowuje dwa poziomy w terminach, w których organizacja społeczna może być nazywana "the kinship ( an clan ) level and the socio-ceremonial level. Jednak tam gdzie następuje rozwój jakiegokolwiek kierunku w naukach społecznych, tam pojawiają się trudności. Nie ominęły one również antropologii społecznej a w szczególności ewolucji kulturowej. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cackowski, Z. 1979. Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego, Warszawa.
 2. Gryko, Cz. 1995. Status kultury. Podejście integralne Pitirima A. Soroki-na, in: Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór piąty, Lublin.
 3. Harris, M. 1981. America Now, The Anthropology of Changing Cultur, New York.
 4. Kłoskowska, A. 1983. Socjologia kultury, Warszawa.
 5. Mumford, L. 1966. Technika z cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację, Warszawa.
 6. Nobis, A. 1995. Chaos kulturowy, in: Między antropologią a filozofią i historią. Prezentacja lubelskiego środowiska antropologii kulturowej, K.J. Brozi (red.), Lublin.
 7. Posern-Zieliński. 1978. Ewolucja i adaptacja kultury we współczesnej antropologii amerykańskiej, in: "Przegląd Antropologiczny" 1978, nr 44, z, 1.
 8. Rossi, P. 1978., Filozofowie i maszyny (1400-1700), Warszawa.
 9. Sorokin, P.A. 1995. Social and Cultural Dynamice, New York 1941, American Book Company.
 10. Staszczak, Z. (red.). 1987. Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa-Poznań.
 11. Van Lier, H. 1970. Nowy wiek, Warszawa.
 12. White, L.A 1932. The Acoma Indians. Forty-seventh Annual Report, "Bureau of America Ethnology", nr 47.
 13. White, L.A. 1959. The Science of Culture. A Study of Man and Civilization, Grove Press, New York 1949.
 14. L.A.White, The Evolution of Culture. The Development of Civilization to the Fall of Rome, New York.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu