BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Postuła Marta (Ministerstwo Finansów)
Title
EURO 2012 wyzwaniem organizacyjnym dla Polski
EURO 2012 Organizational Challenge for Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, nr 7 (56), s. 81-91, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, Impreza sportowa, Zarządzanie projektem
European Football Championship EURO 2012, Sport events, Project management
Note
summ.
Abstract
Program przygotowań do przeprowadzenia w Polsce Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. jest od kilku lat strategicznym przedsięwzięciem. Na proces ten składają się dwa zasadnicze zagadnienia: przygotowanie infrastruktury warunkującej przeprowadzenie turnieju oraz stworzenie odpowiedniej organizacji pozwalającej na maksymalnie sprawne przeprowadzenie tak dużej i długiej imprezy masowej. Należy podkreślić, że wszystkie elementy przygotowań do turnieju wymagają zastosowania możliwie nowoczesnych i wydajnych metod zarządzania. Efektywna realizacja zadań w aspekcie organizacyjnym w tym przypadku nie będzie jednorazowym działaniem w sytuacji awaryjnej, czy też nadzwyczajnej. Zmiana kulturowa (jeśli się dokona) może oznaczać, że polskie instytucje funkcjonują skutecznie w nowoczesnym środowisku zarządczym. (fragment tekstu)

The preparations for the conduct of the European Championships in Poland in football in 2012 is the strategic project for several years. This process consists of two fundamental issues: preparation of the infrastructure to carry out the tournament and conditioning the development of an appropriate organization which allows for up to the efficient conduct of such a large and long mass event. It should be emphasized that all elements of preparation for the tournament possibly require modern and efficient management methods. Efficient implementation of tasks in terms of their organization, in this case is not one-off in an emergency situation or emergency. Cultural change (if made?) may mean that Polish institutions function effectively in the modern managerial environment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. www.2012.org.pl/pl/euro-2012/co-zostanie-po-euro/raport-impact.html.
  2. www.akademiaeuro.pl.
  3. www.wolontariatmiejski2012.pl.
  4. www.mz.gov.pl.
  5. www.msw.gov.pl.
  6. www.pl2012.pl.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu