BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szaniszlo Inocent-Maria, Takačova Gabriela
Title
Zranenie, zatrpknutie a nasledne odpustenie ako doležite fenomeny na ceste duchovneho rastu človeka
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 346-351
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Psychologia człowieka, Konferencja naukowa, Filozofia człowieka, Religia
Human psychology, Scientific conference, Human philosophy, Religion
,
Abstract
Sprawozdanie z seminarium dotyczącego rozwoju duchowego człowieka w aspekcie przebaczania oraz tematów związanych z psychologią, psychoterapią i religią.
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu