BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szaniszlo Inocent-Maria V.
Title
Su alternativne sposoby liečby vhodne pre zdravie človeka?
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 363-372
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Medycyna, Etyka chrześcijańska, Etyka, Zdrowie
Medicine, Christian ethics, Ethics, Health
,
Abstract
Sprawozdanie z seminarium dotyczącego etyki i duchowości zdrowia, medycyny tradycyjnej i komplementarnej, a także homeopatii.
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu