BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dłubakowska-Puzio Ewa (Politechnika Koszalińska), Puzio Kamil (Biuro podróŜy "Voyager Kamil Puzio")
Title
Koncepcje wprowadzenia zmian w procesie zarządzania obiektem hotelarskim - możliwości i skutki
The Concept of Changes Initiation in the Management of Hotel Facility - The Possibilities and Consequences
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 43-57
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Keyword
Hotelarstwo, Zarządzanie, Usługi hotelowe
Hotel industry, Management, Hotel services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia koncepcję optymalizacji zadowolenia klientów z jakości świadczonych usług w obiektach hotelarskich o charakterze sanatoryjnym. Zbudowana koncepcja oparta jest na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych na terenie największego polskiego uzdrowiska w latach 2006-2009. W badaniu uczestniczyło 1347 osób, komercyjnych turystów, klientów kołobrzeskich obiektów hotelarskich(abstrakt autora)

The paper presents the concept of optimization of customer satisfaction with service quality in the hotel and sanatorium facilities. The concept is based on the results of empirical studies conducted in the biggest Polish spa town in the years 2006 to 2009. The study included 1,347 people, commercial travelers, customers of Kołobrzeg hotels and sanatoriums.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ł. Sułkowski, R. Seliga, Zastosowanie wybranych elementów marketingu relacji w szkolnictwie wyższym, w: Szanse i zagroŜenia współczesnego marketingu, red. W. Deluga, J. Chotkowski, Wyd. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Koszalinie, Koszalin 2006, s. 227.
 2. G. Urbanek, Analiza determinantów kapitału klienta, "Marketing i Rynek" 2004, nr 4,
 3. J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001,
 4. G. Urbanek, Jakość, satysfakcja, lojalność, rentowność - łańcuch przyczynowo-skutkowy, "Marketing i Rynek" 2004, nr 6,
 5. Ph. Kotler, Kotler o marketingu, Helion, Gliwice 2006
 6. Metody zarządzania, red. J.D. Antoszkiewicz, Poltex, Warszawa 2007,
 7. J.D. Antoszkiewicz, Z. Pawlak, Techniki menedŜerskie. Skuteczne zarządzanie firmą, Poltex, Warszawa 2000,
 8. H. Mruk, I.P. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1994
 9. Ph. Kotler, N. Rackham, S. Krishnaswamy, Ending the war between Sales & Marketing, "Harvard Business Review", Special Double Issue, 2006, No. 7-8,
 10. R. Furtak, Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003
 11. A. Grzesiuk, Marketing międzynarodowy, CeDeWu, Warszawa 2007,
 12. A. Davis, Wszystko co powinieneś wiedzieć o PR, Rebis, Poznań 2008,
 13. M. Sobocińska, Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, PWE, Warszawa 2008,
 14. K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998,
 15. J.D. Antoszkiewicz, Metody skutecznego zarządzania, Orgmasz, Warszawa 1996
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu